Despre program

Departamentul de științe ale comunicării și Relațiilor Publice este o structură de educaţie şi cercetare care produce, dezvoltă şi diseminează cunoştinţe despre rolul comunicării în constituirea şi funcţionarea structurilor şi reţelelor sociale.           

Comunicarea este capacitatea care face din om o fiinţă cu performanţe unice. Comunicarea face posibilă educaţia, arta, dar şi orice acţiune în mediul de afaceri. Prin comunicare, oamenii îşi exprimă gândurile, îşi stabilesc standarde legale şi morale, îşi făuresc planuri de acţiune colectivă. Studiul sistematic al comunicării a devenit un imperativ astăzi, când proliferarea mediilor de comunicare a transformat lumea în care trăim într-un univers complex şi profund interconectat, a cărui trăsătură de bază este puternica interacţiune între toate componentele sale.  

Organizatorii programului de licenţă comunicare şi relaţii publice colaborează, în mod special, cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Universitatea Bucuresti, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca, Facultatea de Litere de la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA Bucureşti şi Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu. Pâna în prezent, această colaborare s-a concretizat în participari la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi schimburi de experienţă la nivelul cadrelor didactice. Colaborarea a fost extinsă prin mobilităţi şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti. În realizarea activităţilor didactice de la specializarea de licenţă Comunicare şi Relaţii Publice, departamentul beneficiază de sprijinul unor practicieni de relaţii publice din mediul de afaceri ieşean, al unor specialisti în comunicare din aministraţia publică locală şi al unor jurnalişti din presa locală. 
La finalizarea studiilor absolvenţii se pot angaja în instituţii ale administraţie publice locale şi centrale sau O.N.G-uri exercitând atribuţii de:

 • consilier de imagine
 • purtător de cuvânt,
 • specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională,
 • mediator,
 • strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.)
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria comunicării
 • Fundamente ale științelor sociale
 • Tehnici de redactare
 • Limba modernă (engleză
 • franceză
 • germană
 • spaniolă)
 • Educație fizică – disciplină facultativă
 • Fundamente ale relațiilor publice
 • Teorii ale comunicării de masă
 • Practica argumentării
 • Metode de cercetare în științele comunicării
 • Limba modernă (engleză
 • franceză
 • germană
 • spaniolă)
 • Practica de specialitate
 • Sistemul mass-media
 • Editare în limbaje specializate
 • Introducere în publicitate
 • Managementul relațiilor publice
 • Comunicare integrată de marketing
 • Limba modernă (engleză
 • franceză
 • germană
 • spaniolă)
 • Comunicare cu presa
 • Etică și comunicare
 • Retorică
 • Construcția mesajului publicitar
 • Limba modernă (engleză
 • franceză
 • germană
 • spaniolă)
 • Practica de specialitate
 • Cunoaștere și comunicare
 • Comunicare interpersonală
 • Elaborarea produselor de PR și publicitate
 • Discipline opționale I (Negociere și mediere
 • Estetică și comunicare. Comunicare internă)
 • Discipline opționale II (Relații publice la nivelul ONG-urilor
 • Relații publice prin internet
 • Simbolism și interpretare în sfera relațiilor publice)
 • Dreptul comunicării
 • Comunicare politică
 • Aplicații ale semioticii în PR și publicitate
 • Comunicare interculturală
 • Discipline opționale I (Retorica imaginii
 • Propaganda. Teorii și studii de caz
 • Scriitură în PR și publicitate
 • Discipline opționale II (Gestionarea imaginii publice
 • Psihologia comunicării
 • Strategii persuasive)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Iasi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer