Despre program

Programul de master Comunicare Managerială din domeniul Ştiinţe ale Comunicării este cel mai vechi program de studii postuniversitare al Departamentului de Pregătire pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea IMST, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Lansat în 2002 şi acreditat ARACIS în 2011, masteratul a devenit deja un reper pe piaţa educaţională pentru formarea de profesionişti capabili să îşi asume sarcini în domeniul comunicării instituţionale. În structura actuală, cu patru semestre, reprezintă un program de pregătire specializat, care are drept obiectiv dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru o carieră în sectorul public şi este destinat atât celor care doresc apofundarea cunoştinţelor în ştiinţele comunicării, cât şi celor care, venind din domenii conexe, doresc o specializare în comunicarea managerială. Masteratul pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară pentru activarea în structuri ale administraţiei publice locale şi centrale româneşti şi europene precum şi în instituţii ale sectorului public – transport, sănătate, educaţie, politici de mediu, dezvoltare urbană, accesare fonduri europene. Absolvenţii pot ocupa posturi de management în departamente de comunicare ale diferitelor companii şi organizaţii, precum şi în agenţii de consultanţă pentru relaţii publice şi publicitate.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Comunicare managerială şi consultanţă de imagine
 • Comunicarea şi orientările de valoare
 • Psihologia comunicării
 • Istoria politică a Europei secolului al XX-lea
 • Cercetare ştiinţifică 1
 • Comunicarea în ecositemele umane
 • Comportament organizaţional
 • Doctrine politice contemporane
 • Relaţii politice internaţionale
 • Cercetare ştiinţifică 2
 • Logica actelor de comunicare
 • Sisteme politice contemporane
 • Antropologia comunicării
 • Politici de integrare europeană
 • Cercetare ştiinţifică 3
 • Norme şi valori europene
 • Strategii de comunicare interculturală
 • Politici publice
 • Identitate Europeană
 • Cercetare ştiinţifică 4 + definitivare disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
 • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Splaiul Independenței nr. 313, corp CD 003

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer