Despre program

Dobândirea recentă a cunoștințelor despre mecanismele de funcționare a sistemelor biologice, tehnicile de design computațional a unor medicamente noi, clonare celulară, interfațarea om-mașină alcătuiesc fundalul specializării biofizică. Aici ai oportunitatea de a dobândi abilități practice și cunoștințe teoretice ce fac apel la inteligența și creativitatea ta și care te vor ajuta să devii ceea ce TU dorești cu adevărat să devii, în România, Europa, America, Australia sau Asia. Vei fi o persoană a cărei pasiune va fi constant apreciată și care la nivel profesional, se va bucura de aprecierile ce se cuvin unei minți cu adevărat multidisciplinare. Călătoria ta în lumeaa biofizicii va începe cu electrodinamica, biofizica generală, apoi vei afla mai multe informații din electrodinamică și mecanică cuantică, îți vei pune bazele în termodinamică şi fizică statistică, iar punctual pe i îl vor pune disciplinele biologia moleculară şi celulară și elemente de genetică. Ce poți să devii? Vei avea oportunitatea să‐ți construiești o carieră națională și internațională pe baza a ceea ce deja ai învățat în facultate, fără a fi necesare „echivalări de cursuri”. Există o piață de muncă extrem de bine conturată și maturizată în biofizică reflectată în: cercetarea științifică în laboratoare universitare și ale unor instituții de relevanță națională (armata, servicii de informații, medicină legală, procuratură), laboratoare ale unor companii farmaceutice de talie multi‐națională în domeniul bio‐medical, în companii specializate în dezvoltarea și comercializarea de tehnologii pentru medicină, apărare, securitatea alimentară și a mediului.

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Biofizică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizică generală
 • Mecanică clasică
 • Fizică moleculară și căldură
 • Tehnologii informaționale
 • Analiză matematică
 • Limba străină
 • Electricitate şi magnetism
 • Oscilaţii şi unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră şi elemente de geometrie
 • Practică de laborator
 • Curs facultativ
 • Educație fizică
 • Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii matematice
 • Optică
 • Electrodinamică
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice şi metode numerice
 • Limba străină
 • Electronică
 • Mecanică cuantică
 • Biofizică generală
 • Fizica atomului şi moleculei
 • Anatomia şi fiziologia omului
 • Practică de specialitate
 • Limba străină – facultativ
 • Educaţie fizică – facultativ
 • Biochimie
 • Fizica stării solide şi semiconductori
 • Fizica nucleului
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Termodinamică şi fizică statistică
 • Opţional (Radiobiologie
 • Laseri. Aplicații în medicină Biologie moleculară şi celulară
 • Elemente de genetică)
 • Elemente de microscopie
 • Elemente de biostructură
 • Opțional (Tehnici de diagnoză și tratament cu ultrasunete
 • Bioenergetică)
 • Opțional (Elemente de fizică plasmei
 • Interacțiunea plasmei cu materiale biologic active
 • Elemente de cinetică și dinamica sistemelor biologice)
 • Opțional (Sisteme de achiziții și procesare a datelor
 • Spectroscopia mediilor biologice)
 • Licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer