Despre program

Înfiinţarea programului de studiu Asistenţă socială a corespuns necesităţii acute de specialişti, de pe piaţa forţei de muncă din vestul României. De la început, un rol important în cadrul planului de învăţământ al specializării l-a ocupat practica de specialitate, factor decisiv în formarea unor adevăraţi profesionişti în asistenţa socială. Este de menţionat faptul că o parte din personalul didactic lucrează direct în serviciul asistenţei sociale comunitare, atât la nivelul municipiului Arad, cât şi la nivelul judeţului Arad. Misiunea asumată de specializarea Asistenţă Socială corespunde formării deprinderilor şi aptitudinilor viitorilor asistenţi sociali comunitari, în concordanţă cu cerinţele şi normativele legislaţiei Uniunii Europene dar şi cu exigenţele pieţei forţei de muncă din România şi spaţiul european. Formarea de profesionişti în acest domeniu, precum şi de manageri de proiect în sfera asistenţei sociale reprezintă o prioritate absolută a acestei specializări. Profesia de asistent social are un pronunţat caracter aplicativ multidisciplinar, cu o orientare înalt umanistă, care în ultimele decenii s-a dezvoltat extrem de rapid, în contextul extinderii serviciilor publice şi sociale. Realizarea unei protecţii sociale eficiente presupune formarea unor specialişti pe probleme nevralgice ale individului şi colectivităţii.

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în psihologie (1 semestru)
 • Introducere în sociologie (1 semestru)
 • Psihologie socială aplicată (1 semestru)
 • Informatică
 • statistică socială şi analiza datelor (1 semestru)
 • Practică (1 semestru)
 • Drepturile omului şi discriminarea (1 semestru)
 • Parteneriat public- privat
 • ong în asistenţa socială (1 semestru)
 • Deontologia profesiei de asistent social (1 semestru)
 • Sistemul de asistenţă socială (1 semestru)
 • Drept în asistenţa socială (1 semestru)
 • Asistenţa socială a refugiaţior (1 semestru)
 • Principii şi standarde privind protecţia victimelor (1 semestru)
 • Oportunităţi egale (1 semestru)
 • Educaţie fizică (2 semestre)
 • Limbă straină (2 semestre)
 • Teorii şi metode în asistenţa socială (1 sem)
 • Psihopatologie şi psihoterapie (1 sem)
 • Asistenţa socială a familiei şi copilului (1 sem)
 • Tehnici de intervenţie în asistenţa socială (1 sem)
 • Politici pentru persoanele vârstnice (1 sem)
 • Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi (1 sem)
 • Antropologie (1 sem)
 • Sociologia devianţei (1 sem)
 • Practică (1 sem)
 • Limbajul mimico-gestual (1 sem)
 • Politici sociale (1 sem)
 • Dezvoltare umană (1 sem)
 • Demografie şi planificare familială (1 sem)
 • Pedagogie socială (1 sem)
 • Management şi evaluarea programelor de asistenţă socială (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Strategii antisărăcie (1 sem)
 • Managementul de caz (1 sem)
 • Dezvoltare comunitară (1 sem)
 • Consiliere în asistenţa socială (1 sem)
 • Politici de incluziune socială (1 sem)
 • Psihosociologia organizaţiilor (1 sem)
 • Tehnici de comunicare în asistenţa socială (1 sem)
 • Practică de specialitate (1 sem)
 • Politica ocupării forţei de muncă (1 sem)
 • Introducere în economie (1 sem)
 • Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane Protecţie şi securitate socială (1 sem)
 • Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale (1 sem)
 • Elaborare de proiect (1 sem)
 • Introducere în probaţiune (1 sem)
 • Asistenţa persoanelor cu boli cronice şi HIV/SIDA(1 sem)
 • Istoria asistenţei sociale (1 sem)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086

Informatii despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer