Despre program

Obiectivul general al programului de studii Resurse umane este acela de a forma cultura intelectuală și competnțele profesionale și științifice adecvate pentru abordarea cu succes a job-urilor, carierelor, respectiv a rorurilor publice specifice gestiunii și dezvoltării capitalurilor socio-umane. Perogramul de studii crează oportunități de dezvoltare personală și profesională în condordanță cu necesitățile pieței muncii globale.

Domeniu de licenta/master
Sociologie
Specializare
Resurse umane
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sociologie generală
 • Psihologie generală
 • Introducere în statistică
 • Comunicare organizațională
 • Informatică aplicată
 • Limbi moderne aplicate
 • Educație fizică
 • Fundamente ale managementului resurselor umane
 • Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
 • Management și marketing
 • Practică de specialitate
 • Sociologia organizațiilor
 • Psihologie organizațională
 • Cultură și climat organizațional
 • Formare personală
 • Psihosociologia organizațiilor
 • Evaluarea în managementul resurselor umane
 • Managementul și soluționarea conflictelor în organizații
 • Schimbarea organizațională
 • Practică de specialitate
 • Managmentul personalului și relațiile de muncă
 • Recrutarea și selecția de personal
 • Consiliere și orientare în carieră
 • Inițiere în metodologia cercetării științifice
 • Practică de specialitate
 • Leadership
 • Tehnici de activare a grupurilor
 • Practică în vederea elaborării lucrării de licență
 • Discipline opționale (Sociologie politică
 • Sociologia dezvoltării sociale
 • Sociologia comunicării și mass-mediei
 • Sociologia relațiilor internaționale
 • Demografie
 • Sociologia schimbării)
 • Discipline opționale (Politici sociale
 • Elemente de drept
 • Teorii ale comunicării
 • Sănătate ocupațională
 • Laborator de sociologie aplicată)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086

Informatii despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer