Despre program

Acest program de masterat are că obiectiv perfecționarea unui sistem de compentente privind cercetarea în domeniul dezvoltării comunitare. Se asigură formarea profesională în utilizarea teoriilor moderne și a metodologiei avansate de cercetare din domeniul științelor sociale precum și a strategiilor, metodelor și programelor specifice diagnozei și intervenției în problemele principale ale comunităților.

Absolvenții acestui program de master își vor dezvoltă capacitatea de aplicare a teoriilor și metodologiei specifice domeniului de cercetare în dezvoltarea comunitară precum diagnoze ale sistemului de servicii și programe sociale, întocmirea profilelor comunitare, elaborarea unui plan de intervenție la nivelul unei comunități sau grup, implementarea și monitorizarea planurilor de intervenție la nivel comunitar, elaborarea unui model de gestionare și promovare eficientă a serviciilor comunitare.

De asemenea, se vor dezvoltă și abilități practice de lucru cu grupuri marginale, cu diferitele categorii de populații asistate precum și dezvoltarea personală și profesională în vederea consolidării atitudinilor non-discriminatorii. Programul de masterat urmărește dezvoltarea competențelor profesionale în acord cu cerințele și evoluția pieței muncii. Domeniile ocupaționale vizate de absolvenții acestui program vor fi preponderent din domeniul serviciilor sociale și de sănătate, serviciilor publice, dezvoltării comunitare.

Domeniu de licenta/master
Asistenţă socială
Specializare
Asistenţă socială
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teorii moderne în asistență socială
 • Teorii ale dreptății sociale
 • Strategii de intervenție comunitară pentru grupurile în situație de risc
 • Calitatea vieții
 • Programe de dezvoltare interculturală
 • Strategii de dezvoltare comunitară și regională
 • Practici urbane comunitare
 • Politici și programe de dezvoltare rurală
 • Etică și integritate academică
 • Marketingul serviciilor comunitare
 • Strategii comunitare de resocializare
 • Politici și programe promovarea sănătății
 • Politici sociale comparate
 • Evaluarea programelor de politici publice
 • Modele și practici de dezvoltare comunitară
 • Proiect de cercetare
 • Practică + Elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Sociale și Psihologie, în Brasov

Facultatea de Sociologie şi Comunicare

Programele de studiu promovate de Facultatea de Sociologie şi Comunicare evidenţiază viziunea de consolidare a ofertei educaţionale şi de dezvoltare personală a studenţilor în noua dimensiune regională, naţională şi europeană a facultăţii, în raport cu progresele cunoaşterii şi dinamica profesiilor şi a ocupaţiilor, în contextul globalizării.

Pe perioada studiilor, studenţii facultăţii sunt implicaţi direct în activităţi practice relevante pentru dezvoltarea carierei personale. Urmare a relaţiilor cu mediul socio-economic şi cultural, studenţii dobândesc o calificare profesională, apreciată de angajatori. Programele de studiu, la nivel de licenţă şi masterat, oferă o bază profesională, care se concretizează într-un set de cunoştinţe, valori şi abilităţi necesare exercitării unor astfel de joburi, precum: trainer, analist resurse umane, information coordinator, specialist resurse umane, internet strategist, media buyer sau planner, brand manager, PR event designer, press coordinator, asistent social în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii, angajat al unei institutii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale, etc.

B-dul Eroilor nr.25, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer