Despre program

În cadrul specializării Arhivistică se oferă o pregătire de specialitate structurată pe trei direcţii: organizarea şi prelucrarea fondurilor de arhivă istorică existente la Arhivele Naţionale ale României, asistarea creatorilor de documente în vederea administrării corespunzătoare a acestora, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a documentelor importante din perspectivă istorică şi culturală. Pregătirea istorică a absolvenţilor specializării este dublată de competenţele formate în zona arhivisticii, cu un pronunţat caracter practic, constând în cunoştinţe de limba izvoarelor, paleografii, ordonarea, inventarierea şi evidenţa fondurilor şi colecţiilor arhivistice. Specializarea formează deprinderi şi competenţe specifice profesiei de arhivist, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu practica internă şi internaţională în domeniu, garantând studenţilor şanse reale de inserţie profesională după absolvire. Oportunităţile de carieră ale absolvenţilor vizează atât structurile Arhivelor Naţionale ale României, diferite alte instituţii publice creatoare şi păstrătoare de documente, cât şi sectorul privat care pe măsura dezvoltării sale din ultimii ani resimte tot mai mult nevoia de personal calificat pentru domeniul specific muncii de arhivă.

Domeniu de licenta/master
Istorie
Specializare
Arhivistică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în istorie medie universală
 • Introducere în istorie medie a României
 • Legislație arhivistică
 • Istoriografie românească
 • Introducere în pedagogie
 • Limbi moderne I (Engleză
 • Franceză
 • Germană
 • Italină)
 • Educație fizică I
 • Introducere în istoria contemporană universală
 • Introducere în istoria contemporană a României
 • Istoria integrării europene
 • Curs opțional: Limba izvoarelor – maghiară
 • Curs opțional: Semantică politico – diplomatică
 • Curs opțional: Latină clasică
 • Organizarea arhivei curente
 • Limba maghiară II
 • Didactica istoriei
 • Introducere în teoria istoriei
 • Curs opțional: Paleografie româno – chirilică
 • Curs opțional: Paleografie latină
 • Curs opțional: Izvoarele istoriei contemporane
 • Istoria Bizanțului
 • Arhive personale și familiale
 • Ordonarea și inventarierea arhivei istorice
 • Seminar metodologic pentru redactarea lucrării de licență
 • Managementul clasei
 • Istoria relațiilor internaționale în secolul XX
 • Informatică în arhivistică
 • Introducere în metodologia cercetării științifice

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer