Despre program

Licenta în specializarea Administrație publică este produsul inițial al Facultații de Administrație Publică (fiind lansată în anul 1995) și începând din anul 2008 este singura la nivel național, acreditată european (de EAPAA). Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă. Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții: – să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul – să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice – să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil – să INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale i asumarea riscului – să CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice – să COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educatție a adulților.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe administrative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele constituționale ale administrației publice
 • Economie
 • Elemente de drept civil
 • Elemente de tehnologia informației
 • Limba străină (la alegere: limba engleză sau limba franceză)
 • Sisteme politice și administrative
 • Statul și administrația publică în societatea modernă
 • Educație fizică. Drept administrative
 • Drept instituțional european
 • Elemente de e-administrație
 • Instituții fundamentale de drept civil pentru administrația publică
 • Logica acțiunii administrative
 • Practică
 • Istoria administrației publice.
 • Administrarea finanțelor publice și a bugetului
 • Concepte fundamentale în sociologie
 • Drept administrative
 • Drept financiar și fiscal
 • Dreptul muncii și securității sociale
 • Management public
 • Metodologia cercetării în științele administrative. Contabilitatea instituțiilor publice
 • Dezvoltare durabilă și protecția mediului
 • Elemente de drept și administrarea afacerilor
 • Elemente de drept și răspundere penală în administrația publică
 • Managementul serviciilor publice
 • Practică
 • Relatii publice.
 • Contencios administrativ
 • Tehnici și metode de formulare a deciziei publice
 • Etică și transparență
 • Legistică formală
 • Psihosociologia conducerii
 • Știința administrației publice
 • Politici publice Comunicarea în administrația publică
 • Deontologia funcționarului public
 • Dezvoltare și planificare urbană
 • Drept administrativ comparat
 • Management strategic
 • Politică și administrație publică
 • Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Administraţie Publică

Profesionalism, Inovație și Talent sunt cele trei cuvinte cheie care ne caracterizează. Facultatea de Adminisțratie Publică este o facultate competitiva, care se mândrește cu peste două decenii de experiență academică și de cercetare în științele guvernării și mii de absolvenți dedicați servirii interesului public. Suntem o echipă și credem în potențialul fiecarui membru al comunității noastre!

Facultatea de Administrație Publică urmărește formarea inteligentă și dezvoltarea sustenabilă a competențelor necesare gestionării actului de guvernare. Programele noastre se adresează tuturor celor care își doresc să lucreze sau lucrează în instituțiile, autoritătile și agențiile publice naționale, locale sau europene și persoanelor interesate de sectorul privat și interacțiunile acestuia cu mediul public. Facultatea de Administrație Publică oferă programe complete de pregătire universitară - studii de licență, master și doctorat, la cel mai înalt nivel, în regim cu frecvența (IF), la distanță (ID) și cu frecvență redusa (IFR), acreditate național (ARACIS) și european (EAPAA).

Bl. Expozitie nr.30A, sector 1, Bucuresti, cod poştal 012104

Informatii despre Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. În cele peste două decenii de existenţă, la SNSPA s-au format profesioniști capabili să contribuie, prin cunoștinţele lor, la elaborarea și gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea și conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare și de construire a imaginii de ţară sau de firmă.

SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare știinţifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel naţional și internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

SNSPA formează și dezvoltă competențe profesionale în știinţe politice, sociologie, științe administrative, relaţii internaţionale, diplomație, studii europene, știinţe ale comunicării, psihologie, management, resurse umane, contribuind astfel la transformările naţionale și internaţionale, în spiritul valorilor și principiilor democratice.

Ca răspuns la o necesitate socială apărută în România după 1989, SNSPA a fost fondată sub forma unui program postuniversitar, după modelul școlilor de guvernare din Franţa, Belgia, Marea Britanie, SUA. Iniţiativa organizării sale a pornit de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România la începutul anilor ‘90 în privinţa formării/perfecţionării specialiștilor în știinţele administrative și politice, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialiști pentru domeniul public, în condiţiile reformei și ale strategiei de integrare în structurile europene și euro-atlantice.

SNSPA se distinge prin angajamentul pe care îl manifestă pentru educaţie cu scopul de a obţine răspunsuri la probleme contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel regional și global. SNSPA oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile și formele de pregătire universitară, acreditate sau autorizate, întreaga structură a programelor de studii fiind compatibilizată cu programul Bologna.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București
Informații de acreditare și contact pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer