Despre program

Facultatea oferă condiții ideale pentru studiu și certificări:

 • Facultatea organizează cursuri şi examenul pentru obținerea certificatului Cambridge şi a certificatului de limba germană ÖSD.
 • Facultatea își desfășoară activitatea într-un sediu modern, la standarde europene, ambient ce oferă condiţii excelente desfăşurării cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor.
 • Pentru disciplinele cuprinse în planul de învăţământ se asigură materiale didactice proprii.
 • Studenţii dispun de un laborator de informatică, cu acces nelimitat la internet.
 • Existenţa unei întreprinderi simulate prin intermediul căreia studenţii pun în practică cunoştinţele teoretice acumulate de-a lungul anului universitar prin simularea activităţii inerente unei întreprinderi din profilul comerţ şi turism.
 • Facultatea oferă posibilitatea efectuării practicii de specialitate în ţară şi în străinătate.
Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Specializare
turism
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Management-Marketing
 • Politici macroeconomice în turismul intern şi internaţional
 • Managementul inovării
 • Corespondenţă de afaceri în limba engleză
 • Management comparat. Euro –Management
 • Management hotelier
 • Finanţarea afacerilor
 • Managementul competitivităţii în turism
 • Cultură organizaţională
 • Analiza economică a activităţii de turism
 • Sisteme informatice de rezervare hotelieră
 • Control şi audit financiar-contabil
 • Managementul destinaţiei turistice
 • Managementul dezvoltării durabile în turism
 • Economia serviciilor de turism
 • Practică
 • cercetare şi îndrumarea lucrărilor de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara, componentă a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1991, fiind cea dintâi facultate cu acest profil din vestul ţării.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial a extins continuu cooperarea cu alte facultăţi din ţară şi din străinătate, având colaborări cu Universităţi din Serbia, Ungaria, Bosnia şi Herţegovina în vederea realizării de sesiuni ştiinţifice şi conferinţe internaţionale comune şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare.

Strada 1 Decembrie 1918, nr. 93, 300578 Timișoara

Informatii despre Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer