Despre program

Programul de licenţă Administrarea Afacerilor (limba engleză) se adresează absolvenţilor ciclului superior al învăţământului preuniversitar şi îşi propune să pregătească în plan ştiinţific şi practic specialişti în administrarea afacerilor atât pentru companiile cu scop lucrativ, cât şi pentru cele din sectorul non-profit. Absolvenţii acestui program vor fi în măsură să analizeze situaţii specifice domeniului administrării afacerilor, să iniţieze o afacere şi să o conducă într-un mod eficient, precum şi să elaborareze şi să implementeze cu succes un plan de afaceri.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Dreptul afacerilor
 • Management
 • Informatică
 • Psihologie
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană I
 • II
 • Contabilitate
 • Statistică
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Educație fizică și sport
 • Comunicare și relații publice în afaceri
 • Finanțe
 • Cercetări de marketing
 • Tehnica negocierii afacerilor
 • Tehnici și operațiuni bancare
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană III
 • IV
 • Managementul calității
 • Bazele merceologiei
 • Asigurări și reasigurări
 • Contabilitate managerială
 • Evaluarea și finanțarea investițiilor
 • Anteprenoriat
 • Economie europeană
 • Marketingul serviciilor
 • Merceologie alimentară și nealimentară
 • Comportamentul consumatorului
 • Analiză economico financiară
 • Sisteme informaționale de gestiune
 • Audit Intern
 • Burse de mărfuri și valori
 • Management strategic
 • Etică în afaceri
 • Managementul resurselor umane
 • Marketing internațional
 • Mediul de afaceri european
 • Concurența și prețuri
 • Tranzacții și tehnici comerciale
 • Simulări în afaceri
 • Burse internaționale de mărfuri
 • Inițierea afacerii
 • Economia riscului
 • Management strategic
 • Metodologia elaborării lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Alba Iulia

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Strada Gabriel Bethlen nr. 5, 510009
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer