Despre program

Programul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune ID se adresează absolvenţilor ciclului superior al învăţământului preuniversitar (liceal), care doresc sa acceadă la tainele cunoaşterii oferite de „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului omenesc” (Goethe). Programul de licenţă îşi propune să pregătească profesionişti contabili şi auditori competenţi în plan ştiinţific şi practic pentru toate tipurile de operatori economici . Absolvenţii acestui program vor fi în măsură să creeze, să analizeze, să interpreteze şi să valorifice corespunzător informaţia financiar-contabilă. De asemenea, programul vizează formarea convingerii de a aplica cu fidelitate reglementările contabile în cadrul unităţilor economice şi atribuirea unei dimensiuni adecvate raţionamentului profesional.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Informatică
 • Contabilitate
 • Psihologie
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană I
 • II
 • Educație fizică I
 • II
 • Bazele tehnologiei
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Economie monetară
 • Practică de specialitate
 • Contabilitate fundamentală
 • Baze de date
 • Contabilitate asistată de calculator
 • Finanţe publice
 • Dreptul afacerilor
 • Contabilitate şi gestiune fiscală
 • Contabilitate de gestiune
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Gestiune financiară
 • Limba engleză
 • franceză
 • germană III
 • IV
 • Managementul afacerilor
 • Statistică
 • Contabilitatea instituţiilor publice
 • Contabilitate aplicată
 • Practică de specialitate
 • Evaluarea firmei
 • Fiscalitate
 • Contabilitatea instituţiilor de credit
 • Audit financiar
 • Analiză economico-financiară
 • Contabilitate internaţională
 • Contabilitatea operaţiunilor speciale
 • Sisteme informatice de asistare a deciziilor
 • Programarea calculatoarelor
 • Etică în afaceri
 • Econometre
 • Control de gestiune
 • Audit intern
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Reglementări și practici contabile specifice
 • Expertiză contabilă și consultanţă fiscală
 • Prețuri și concurență
 • Control financiar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Alba Iulia

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Strada Gabriel Bethlen nr. 5, 510009
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer