Traductologie- Limba Engleză

Despre program

Programul de studii masterale de Traductologie a€“ Limbă engleză funcționează din anul universitar 2009-2010 în cadrul Facultății de Litere, fiind coordonat de Departamentul Limbă și Literatură prin colectivul de Limbă și Literatură Engleză (fostă catedra). Masteratul Teoria și Practică Traducerii a€“ Limbă Engleză se constituie că ciclul al II-lea de aprofundare a studiilor de licență în specialitatea limbă și literatură engleză; sunt abordate toate nivelurile limbii dintr-o perspectivă integratoare. Această specializare își propune să ofere studenților o continuare firească a învățământului filologic de 3 ani (Ciclul I) și are drept obiectiv principal formarea de cadre competențe în domeniul traducerii și interpretariatului că un răspuns la cererea mare pe piață muncii din România dar și din Uniunea Europeană de specialiști autentici. Un alt obiectiv este formarea de specialiști care să activeze specific în domenii că: jurnalism, turism, birotică-secretariat, diplomație, relații economice internaționale, cercetare de profil filologic, administrație publică, etc. Dezvoltarea actuală a societății românești favorizează astfel de opțiuni pentru viitorii absolvenți. Programă de studii permite, de asemenea, că viitorii absolvenți să lucreze în multe alte domenii de activitate care presupun o formație intelectuală multidisciplinara. Ea cuprinde pe de o parte discipline teoretice fundamentale precum Teoria, evoluția și tipologia traducerii, Cultură și civilizație engleză și americană, Interculturalitate și traducere, Teoria textului, Stilistică, Pragmatică, Expresivitatea limbii române, Didactică traducerii iar pe de altă parte discipline cu aplicabilitate practică precum Interpretare simultană și consecutivă, Traducerea și retroversiunea textului literar (proză și poezie), Traducerea și retroversiunea limbajelor de specialitate, Tehnici de redactare și editare, cu scopul de a oferi studenților uneltele necesare unei abordări adecvate a actului de traducere din punct de vedere lingvistic. CARIERE traducători în birouri de traduceri, agenții, întreprinderi, edituri, firme, în cadrul instituțiilor europene, freelance (specializați în domeniile economic, juridic, tehnic, medicină, instituții europene, ghizi turistici) profesori și cercetători. specialiști care să activeze specific în jurnalism, turism, birotică-secretariat, diplomație, relații economice internaționale, cercetare de profil filologic, administrație publică COMPETENȚE – competențe comunicaționale generale în limbă engleză – competențe lingvistice în limbă engleză: traducerea și retroversiunea textului literar (proză, poezie) / limbajelor de specialitate, interpretare simultană și consecutivă, tehnici de redactare și editare.

Domeniu de licenta/master
Limbi moderne aplicate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer