Despre program

Căile prin care încearcă Şcoala Teologică arădeană să răspundă exigenţelor academice şi bisericeşti de astăzi sunt mai multe: derularea unui amplu şi responsabil proces instructiv-educativ şi duhovnicesc, cercetare teologică de excelenţă, prin Centrul de Studii Teologic-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, prin manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi printr-o asiduă implicare în lucrarea pastoral- misionară a Bisericii.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Teologie pastorală
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad doreşte să fie continuatoarea tradiţiei teologice ortodoxe din această parte de ţară, mai precis, a Institutului Teologic (1822-1927) şi a Academiei Teologice(1927-1948). Ca asezamânt teologic superior Facultatea de Teologie aradeana are constiinta îndeplinirii misiunii ei complexe în contextul cultural, spiritual, bisericesc si misionar al lumii contemporane.

Str. Academia Teologică, nr. 9, 310096, Arad

Informatii despre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV
Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
limitat
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer