Despre program

Învăţământul teologic local se înscrie în tradiţia Universităţii de Vest din Timişoara. Pe baza Decretului Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944, s-a aprobat înfiinţarea Universităţii de Vest din Timişoara, cu facultăţile de Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină umană, Medicină veterinară, Farmacie şi Teologie. Datorită împrejurărilor istorice nefavorabile, realizarea proiectului amintit nu a fost posibilă. În urma transformărilor produse în societatea românească după decembrie 1989, învăţământul teologic românesc a fost reorganizat, ceea ce a permis apariţia unor noi Facultăţi de Teologie Ortodoxă, pe lângă cele deja existente (Bucureşti şi Sibiu). În acel context, a luat fiinţă Catedra de Teologie Ortodoxă, în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, pe baza Protocolului încheiat între Ministerul Învăţământului, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Romana, nr. 9870, din 30 mai 1991, şi a Convenţiei încheiată între Arhiepiscopia Timişoarei şi Rectoratul Universităţii de Vest din Timişoara, nr. 2669, din 25 martie 1993. Studiile teologice au debutat în anul universitar 1993-1994, cu specializările: Teologie Pastorală şi Teologie Litere, cărora li s-a adăugat, în anul universitar 1997-1998, specializarea: Teologie Istorie. Începând cu anul universitar 2005-2006 a fost implementat programul Bologna, fapt ce a dus la încetarea dublelor specializări Teologie Litere şi Teologie Istorie; în prezent, cursul de licenţă cuprinde două specializări: Teologie Pastorală (cu 4 ani de studii, zi) şi Teologie Didactică (cu durata de 3 ani, zi). În cadrul Catedrei de Teologie Ortodoxă, funcţionează ciclul de studii postuniversitare: Religie, Cultură, Societate. Misiunea catedrei este didactică şi de cercetare ştiinţifică, şi are ca obiectiv formarea viitorilor preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi a profesorilor de religie, pentru afirmarea valorilor spiritualităţii ortodoxe şi ale culturii româneşti la nivel internaţional, interconfesional şi intercultural.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Teologie pastorală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Vechiul Testament
 • Noul Testament
 • Limba ebraică
 • Limba greacă
 • Istoria bisericii Universal
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române
 • Patrologie
 • Spiritualitate creștină
 • Tipic bisericesc
 • Muzică bisericească
 • Limba modernă
 • Ansamblu coral
 • Educație fizică și Sport
 • Istoria culturii și civilizației grecești
 • Principii și metode de interpretare biblică
 • Spiritualitate monahală Egipteană
 • Biserică
 • stat și societate în epoca sinoadelor ecumenice (secolele IV-VIII)
 • Informatică
 • Voluntariat
 • Vechiul Testament
 • Noul Testament
 • Istoria bisericii universale
 • Limba latină
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române
 • Literatură postpatristică
 • Spiritualitate creștină
 • Istoria și spiritualitatea Bizanțului
 • Apologetică creștină
 • Muzică bisericească
 • Tipic bisericesc
 • Limba modernă
 • Ansamblu coral
 • Educație fizică și Sport
 • Istoria culturii și civilizației Latine
 • Arheologie biblică
 • Educație și pedagogie în gândirea Părinților Bisericii
 • Elemente de spiritualitate siriacă și palestiniană
 • Voluntariat
 • Teologie dogmatică şi simbolică
 • Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
 • Teologie liturgică şi artă creştină
 • Catehetică
 • Istoria şi filosofia Religiilor
 • Misiologie şi îndrumări misionare
 • Muzică bisericească
 • Istoria filosofiei antice şi creştine
 • Mişcări religioase Contemporane
 • Metafizică creştină
 • Bioetică creştină
 • Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească
 • Ansamblu coral
 • Termeni religioși de origine Greacă
 • Simbolurile religioase și funcția lor în religiile Orientului Apropiat și Îndepărtat
 • Elemente de artă creștină
 • Voluntariat
 • Teologie dogmatică şi simbolică
 • Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
 • Teologie liturgică şi artă creştină
 • Istoria şi filosofia Religiilor
 • Omiletică
 • Teologie pastoral
 • Muzică bisericească
 • Ecumenism
 • Teologia ortodoxă modernă şi contemporană
 • Teologia apuseană modernă şi contemporană
 • Pastoraţie special
 • Genuri retorice Creştine
 • Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească
 • Ansamblu coral
 • Simbolurile religioase și funcția lor în religiile tradiției monoteiste
 • Arta bizantină în Biserica Ortodoxă Română
 • Voluntariat

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Timisoara

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer