Despre program

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe deschiderea către ideile novatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia. Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate este unul dintre exponentele acestei viziuni, înfiinţându-se ca răspuns la nevoia crescândă de specialişti pregătiţi la cel mai înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru afirmarea României pe plan european şi internaţional.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe politice
Specializare
Studii de securitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în științe politice
 • Introducere în studii de securitate
 • Introducere în relații internaționale
 • Istoria gândirii și ideilor politice
 • Introducere în studii europene
 • Teorie politică contemporană
 • Metode de cercetare în științele sociale
 • Introducere în politici publice
 • Istorie politică modernă și contemporană
 • Economie politică
 • Stat-națiune
 • globalizare și securitate
 • Politici de securitate comparate
 • Instituții de securitate
 • Sociologie politică
 • Politica externă și de securitate a României
 • Alianțe și organizații internaționale de securitate
 • Studii de securitate
 • Guvernanța multinivel și securitatea societală în UE
 • Instituții și politici europene
 • Politica externă și de securitate comună a UE
 • Practică de specialitate
 • Securitate economică
 • Prevenirea și combaterea terorismului
 • Comunicare și globalizare
 • Globalism și globalizare
 • Etică politică
 • Securitatea în mediul privat
 • Discipline complementare (Limba engleză
 • Informatică aplicată)
 • Discipline complementare (Limba engleză
 • Informatică aplicată)
 • Comunicare mediatică și securitate societală
 • Psihologie politică
 • Managementul securităţii europene şi problematica minorităţilor naţionale şi etnice (secolele XX şi XXI)
 • Guvernanța Uniunii Europene (teorii și practici)
 • Securitatea umană şi dezvoltarea durabilă
 • Analiza conflictelor internaţionale şi managementul integrat al crizelor
 • Securitatea documentelor
 • Religie şi globalizare: reţele şi pericole transnaţionale
 • Intelligence şi securitate
 • Securitate IT
 • Geopolitică și integrare
 • Securitatea în Orientul Mijlociu
 • Politică românească
 • Securitatea infrastructurilor critice
 • Managementul securității informațiilor
 • Analiza riscurilor neconvenționale de securitate societală

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer