Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)

Despre program

Planul de învăţământ acorda un spațiu important  limbilor străine, comunicării și relațiilor publice, tehnologiei informației, tehnicii elaborării documentelor oficiale și practicii profesionale.

Rolul specializării Relații Internaționale și Studii Europene vizeaza în primul rând înțelegerea relațiilor internaționale în cadrul Uniunii Europene, oferind studenților informații calificate privind : 1) afacerile europene, 2) construcție europeană și 3) cunoștințe despre evoluția și conceptele relațiilor internaționale.

Planul de învățământ al specializării Relații Internaționale și Studii Europene  se regăsește la nivelul marilor universități ale Europei.

Specializarea în  Relații Internaționale și Studii Europene oferă studenților oportunități în domenii dintre cele mai diverse: în serviciile ministeriale ale României, în serviciile administrative ale Uniunii Europene, la nivel de instituții, comitete, comisii, grupuri de lucru aflate în relație cu Uniunea Europeanî; în sectorul administrației publice din România sau cea din alte state ale Uniunii Europene; în agenții de dezvoltare regională, în cadrul ONG-urilor, al firmelor private, ca experți în relații internaționale.

Calitatea de specialiști în relații internaționale și studii europene va permite absolvenților noștri să administreze afaceri europene, să se implice în științe politice, să participe la implementarea și evaluarea proiectelor de finanțare europeană ca operatori de fonduri comunitare, să acorde consilierea necesară pentru diverse organizații socio-profesionale în probleme de relații internaționale și studii europene.

Limba de predare
Germana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria integrării europene
 • Informatică aplicată în științele sociale
 • Introducere în studiul relațiilor internaționale
 • Principii de economie
 • Europa: istorie și modernitate
 • Comunicare instituțională în UE
 • Limba modernă aplicată în sfera publică I
 • Instituțiile UE
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în științe politice
 • Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
 • Limba modernă aplicată în sfera publică I
 • Practică
 • Economie mondială
 • Introducere în geopolitică
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Procesul decizional în UE
 • Europenizarea României
 • Limba modernă aplicată în sfera publică I
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Politici comune în UE
 • Metode cantitative de cercetare
 • Sociologia relaţiilor internaţionale
 • Limba modernă aplicată în sfera publică I
 • Discipline opționale (Introducere în filosofia politică
 • Comunicare pentru cariere internaționale 1
 • Aspecte comparate ale totalitarismului
 • Comunicare pentru cariere internaționale 2)
 • conomie mondială
 • Sisteme economice contemporane
 • Analiza relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale integrării europene
 • Economia integrării europene
 • Politică externă şi diplomaţie
 • Drept internaţional public
 • Managementul proiectelor europene
 • Politici comune în UE
 • Discipline opționale (Comunicare pentru cariere internaționale 1
 • Istoria culturii urbane în Europa
 • Aspecte comparate ale totalitarismului
 • Comunicare pentru cariere internaționale 2)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Cluj-Napoca

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Studii Europene și-a început activitatea sub numele de scoala de Inalte Studii Europene Comparative, începând cu anul universitar 1993-1994. In mai 1995, denumirea oficială a instituției a devenit Facultatea de Studii Europene.

În cadrul Facultății de Studii Europene funcționează un Centru de informare și documentare europeană în rețeaua EUROPE-DIRECT, o catedră Jean Monnet (2004-2007), un centru de excelență Jean Monnet (2007-2012) și două catedre Jean Monnet ad personam. De asemenea, Facultatea de Studii Europene este integrată în rețele de cercetare și informare europeană. In cadrul facultății s-au organizat mai multe laboratoare de cercetare și expertiză comunitară în domeniul negocierilor internaționale și europene, politicilor regionale, reformei instituționale și administrației UE, din perspectiva post Lisabona.

Ca o recunoaștere a școlii de europenistică clujene, în anul universitar 2012-2013, Comisia Europeană prin acțiunea Jean Monnet a susținut organizarea la Cluj-Napoca a unui colocviu științific de primă mărime, care vizează integrarea Europei Centrale și de Est în UE. Facultatea de Studii Europene împreună cu Grupul Istoricilor Integrării Europene de pe lângă Comisia Europeană și-a asumat acest eveniment științific (20-23 Februarie 2013) fiind totodată o recunoaștere a celor 20 de ani de învățământ superior în domeniul europenisticii la Universitatea Clujeană.

str. Em. de Martonne nr. 1

Informatii despre Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer