Despre program

Psihopedagogia specială este o combinație dintre mai multe științe, incluzând informații din domeniul medicinei (pediatrie, neurologie infantila, neuropsihiatrie etc), psihologiei (sub toate ramurile ei), și a altor științe sociale în studierea personălității persoanelor cu nevoi speciale, adaptând în acest sens metodele tradiționale de educare și instruire. De aceea, absolvirea acestei facultăți permite realizarea valuării psiho-pedagogice a copiilor și adulților și elaborarea unor planuri personalizate de psihopedagie. În cadrul acestei specializări vei învăța cum să evaluezi copiii cu diferite nevoi speciale (cognitive, senzoriale, motorii) și tulburări ale limbajului, să interpretezi și să utilizezi rezultatelor acestor evaluări potentialului cognitiv al copiilor, dar si a comportamentului lor în diferite situatii de învatare si de viata, să elaborezi un curriculum păotrivit pentru nivelul de dezvoltare al fiecărui copil sau să corelezi stilurile de învățare ale elevilor cu strategiile de instruire și cu materialele didactice corespunzătoare; După absolvirea celor 3 ani de facultate te poți angaja în calitate de profesor în învăţământul gimnazial, profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare, asistent de cercetare în pedagogie, logoped, animator în grupuri şi organizaţii.

Domeniu de licenta/master
Științe ale educației
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele pedagogiei
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Psihologia educaţiei
 • Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
 • Teoria şi metodologia curriculum-ului
 • Anatomie
 • fiziologie şi genetică umană
 • Psihologia vârstelor
 • Psihologia personalităţii
 • Practică de specialitate
 • Limba străină
 • Educaţia fizică
 • Teoria şi metodologia instruirii
 • Teoria şi metodologia evaluării
 • Metodologia cercetării psihopedagogice
 • Psihodiagnostic
 • Psihopedagogia deficienţelor de auz
 • Psihopedagogia deficienţelor de intelect
 • Psihopedagogia deficienţelor neuro-psiho-motorii
 • Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
 • Psihopedagogia deficienţelor de vedere
 • Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
 • Limba străină
 • Logopedie
 • Didactica activităţilor din învăţământul special şi integrat
 • Instruire asistată de calculator
 • Psihopedagogia comportamentului deviant
 • Asistenţa psihopedagogică a cuplului şi a familiei
 • Psihologia sănătăţii
 • Dificultăţi de învăţare
 • Introducere în psihoterapie
 • Consiliere psihopedagogică
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică
 • Evaluare şi intervenţie psiho-educaţională la persoanele cu CES
 • Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Iasi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer