Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului

Despre program

Cel mai vechi program masteral oferit de Departamentul de Geografie, Masterul Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului (PDDT), cu durata de 2 ani, cursuri de zi, oferă specializarea într-un domeniu de mare interes pentru societatea contemporană – cel al planificării şi amenajării teritoriului în perspectiva dezvoltării durabile. Cursurile şi activităţile practice sunt interdisciplinare şi sunt predate de profesori ai Departamentului de Geografie, dar şi ai altor facultăţi din UVT, sau de colaboratori din sfera social-economică. Disciplinele sunt alese astfel încât să asigure formarea competenţelor necesare: analiza spaţială a potenţialului componentelor naturale şi antropice ale mediului; evaluarea resurselor, analiza, diagnoza şi prognoza strategiilor de optimizare a sistemelor teritoriale; analiza structural-spaţială şi comportamentală a comunităţilor socio-culturale pentru planificarea dezvoltării echilibrate; elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială durabilă şi a procedurilor de monitorizare a implementării acestora; diagnoza disparităţilor teritoriale şi planificarea strategiilor de coeziune teritorială şi dezvoltare social-economică. Stagiul de practică de trei luni, prevăzut să se desfășoare în semestrul patru, la instituții și firme de specialitate, pregătește absolvenții masterului pentru integrarea pe piața muncii. În acest fel, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse în administraţie, comisii de organizare a teritoriului sau ca experţi în dezvoltarea locală şi regională. Masteranzii de la acest program, acreditat ARACIS, pot beneficia, prin concurs, de Acordul de dublă diplomă încheiat cu Universitatea din Angers, Franţa, care prevede posibilitatea unei mobilităţi de un an academic şi obţinerea – la finalizarea studiilor – a două diplôme de absolvire, recunoscute de ambele ţări – România, respectiv Franţa. Masterul este accesibil – în urma admiterii – absolvenţilor oricărei facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, posesori ai unei diplome de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializarea sau anul absolvirii.

Domeniu de licenta/master
Geografie
Specializare
Geografie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Substratul geologic şi relieful: implicaţii în organizarea teritoriului și turism
 • Planificare urbană
 • Ameliorarea
 • amenajarea şi organizarea terenurilor agricole și forestiere
 • Planificare rurală
 • Etică și integritate academică
 • Sisteme şi modele teritoriale
 • Resurse și dezvoltare
 • Analiză spațială și modelare în GIS
 • Evaluarea și managementul riscurilor naturale și tehnogene
 • Cadastru
 • Politici și strategii de dezvoltare durabilă
 • Gen și securitate urbană
 • Marketingul comunităţilor
 • Metode și modele de analiză a datelor de teledetecție
 • Imagine şi dezvoltare în amenajarea teritoriului
 • Reconstrucție peisageră
 • Activități practice de specialitate (3 luni=360 ore)
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Timisoara

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer