Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Despre program

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea de viitori profesori de limba și literatura română, de limbi moderne, de religie, de filosofie, de specialiști în traducere și asistență socială, de lucrători în mass-media și de artiști plastici, acestea în concordanță cu necesarul de specialiști în domeniile amintite, raportându-ne, în primul rând, la zona acoperită de județele din nord-vestul țării. Specialiștii pregătiți de Facultatea de Litere au ocupat până în prezent locuri de muncă în învățământul din zonă, la firmele economice, în sistemul mass-media și în sistemul de ocrotire socială. În general, necesarul de specialiști în aceste domenii, cel puțin pentru zonele rurale, este încă destul de mare pentru a fi nevoie de menținerea dinamicii locurilor de admitere la specializările facultății.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele psihologiei
 • Fundamentele pedagogiei
 • Psihologia vârstelor
 • Literatura pentru copii
 • Psihologia educației
 • Psihopedagogia dificultăților de învățare
 • Psihopedagogia familiei
 • Limba engleză
 • franceză I
 • II
 • Educație fizică I
 • II
 • Practică profesională învâțământ primar I
 • Psihologia personalității
 • Psihopedagogia jocului
 • Teoria și metodologia curriculumuli
 • Educație timpurie
 • Tehnologii de informare și comunicare
 • Metode de prelucrare și interpretare calitativă și cantitativă a datelor în cercetarea pedagogică
 • Practică profesională învățământ preșcolar I
 • Teoria și metodologia instruirii
 • Teoria si metodologia evaluării
 • Literatura română
 • Matematică
 • Didactica matematicii și științelor-matematică (învățământ preșcolar)
 • Practica profesională învățământ primar II
 • Limba engleză
 • franceză III
 • IV
 • Pedagogia învățământuui primar și preșcolar
 • Limbă și comunicare
 • Didactica domeniului limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
 • Didactica matematicii și științelor - Științe (învâțământ preșcolar)
 • Practică profesională învățământ preșcolar II
 • Teorie
 • solfegiu
 • dictat
 • Logică
 • Metodologia cercetării
 • Instruire asistată de calculator
 • Management educațional
 • Limba română contemporană
 • Psihopedagogia jocului
 • Didactica limbii și literaturii române
 • Didactica aritmeticii
 • Istorie și didactica istoriei
 • Didactica domeniului arte - educație muzicală
 • Didactica educației fizice și psihomotorii
 • Practică profesională învățământ primar III
 • Geografie și didactica geografiei
 • Didactica domeniului arte - educație plastică
 • Didactica activităților de educație civică
 • Didactica științelor naturii
 • Didactica abilităților practice
 • Practică profesională învățământ preșcolar III
 • Educație metacognitivă
 • Ansamblu coral dirijal
 • Susținere lucrare de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Baia Mare

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Dr. Victor BABES 62A
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer