Despre program

Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Muzică
Specializare
Muzică religioasă
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teorie
 • Dicteu
 • Solfegiu I
 • II
 • Istoria Muzicii I
 • II
 • Teoria muzicii bizantine I
 • II
 • Cânt bizantin I
 • II
 • Paleografie muzicală bizantină I
 • II
 • Canto coral pe voci I
 • II
 • Pian general – individual I
 • II
 • Utilizarea calculatorului în muzică I
 • II
 • Anasamblu coral I
 • II
 • Dirijat cor I
 • II
 • Practică artistică – ansamblu pslatic I
 • II
 • Discipline opționale (Limbi clasice – Limba elină
 • latină I
 • II
 • Limbi moderne – limba italiană
 • engleză I
 • II
 • Elemente de teologie morală în cântarea bisericească
 • Cultură și civilizație bizantină)
 • Discipline facultative (Instrumente populare
 • Studiul noului testament
 • Studiul vechiului testament)
 • Practică de strană
 • Teorie
 • Dicteu
 • Solfegiu III
 • IV
 • Teoria muzicii bizantine III
 • IV
 • Cânt bizantin III
 • IV
 • Paleografie muzicală bizantină III
 • IV
 • Ansamblu coral III
 • IV
 • Dirijat cor III
 • IV
 • Istoria muzicii bizantine I
 • II
 • Armonie I
 • II
 • Forme și analize medicale I
 • II
 • Constrapunct I
 • II
 • Liturghică și tipic I
 • II
 • Practică artistică – ansamblu pslatic III
 • IV
 • Discipline opționale (Limbă modernă – italiană
 • engleză III
 • IV
 • Introducere în arta și arhitectura bizantină I
 • II
 • Imnografie și imnologie I
 • II)
 • Practică de strană
 • Sport
 • Discipline facultative (Istrumente populare
 • Studiul noului testament
 • Studiul vechiului testament)
 • Teorie
 • Dicteu
 • Solfegiu V
 • VI
 • Teoria muzicii bizantine V
 • VI
 • Cânt bizantin V
 • VI
 • Paleografie muzicală bizantină V
 • VI
 • Ansamblu coral V
 • VI
 • Dirijat cor V
 • VI
 • Istoria muzicii bizantine III
 • IV
 • Armonie III
 • IV
 • Forme și analize medicale III
 • IV
 • Citire de partituri I
 • II
 • Teoria instrumentelor muzicale I
 • II
 • Folclor I
 • II
 • Practică artistică – ansamblu pslatic V
 • VI
 • Discipline opționale (Istoria religiilor
 • Istoria bisericească universală
 • Aghiografie
 • Spiritualitate creștină contemp
 • Impresariat artistic
 • Management cultural)
 • Pratică de strană
 • Sport
 • Discipline facultative (Istrumente populare
 • Dogmatică
 • Misiologie și ecumenism)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Alba Iulia

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea Teologie-Asistenţă Socială. Ulterior, oferta academică a fost lărgită cu noi specializări: Teologie Pastorală (1995), Teologie-Litere Engleză (1996), Teologie-Litere Română (2003) şi Teologie-Istorie (2003). După reforma învăţământului universitar conform exigenţelor universitare din Declaraţiei de la Bologna cele cinci secţii de la Alba Iulia s-au convertit în trei: Teologie Pastorală (pentru pregătirea slujitorilor altarelor), Teologie Didactică (pentru pregătirea profesorilor din învăţământul de stat) şi Teologie Socială (pentru pregătirea asistenţilor sociali din instituţiile de asistenţă socială ale Bisericii şi Statului). După aproximativ un deceniu de la înfiinţare, Facultatea a fost abilitată de Ministerul Învăţământului să organizeze şi studii postuniversitare de Masterat în Teologie, pe diverse linii de cercetare, dintre care unele în cotutelă cu Institutul „Saint Serge” de la Paris, la care limba de predare este franceză şi engleză. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13

Informatii despre Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Strada Gabriel Bethlen nr. 5, 510009
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer