Despre program

Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor teoretice fundamentale ale algebrei, geometriei şi analizei matematice; studiul unor capitole moderne de matematică; cunoaşterea metodelor matematice aplicative; dezvoltarea deprinderilor de aplicare a matematicii în diverse domenii (economic, bancar, social, administrativ etc.); asigurarea pregătirii necesare predării matematicii în învăţământul gimnazial; cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale de informatică, cu utilizarea produselor soft orientate spre probleme de matematică; dezvoltarea abilităţilor de programare în limbajele uzuale; capacitatea de a preda / instrui în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul învăţământului primar şi gimnazial.

Domeniu de licenta/master
Matematică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză reală
 • Geometrie (sintetică)
 • Algebră
 • Algoritmi și programare
 • Structuri de date
 • Analiză matematică
 • Structuri algebrice
 • Geometrie analitică
 • Programare orientată pe obiecte
 • Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
 • Limbă străină
 • Ed. fizică şi sport
 • Ecuații diferențiale
 • Geometrie diferențială
 • Analiză complexă
 • Baze de date
 • Programare Java
 • Logică și teoria mulțimilor
 • Analiză numerică
 • Teoria măsurii
 • Ecuații cu derivate parțiale
 • Matematici financiare
 • Probabilități
 • Analiză funcțională
 • Mecanică teoretică
 • Modelare matematică
 • Algebră abstractă
 • Practică
 • Calcul variațional
 • Rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului
 • Statistică matematică
 • Sisteme informatice
 • Programare web
 • Elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Brasov

Facultatea de Matematică şi Informatică

Profilul universitar se conturează la Brașov în 1960, anul în care ia ființă Facultatea de Matematică, componentă a Institutului Pedagogic din Brașov, alături de facultățile de Științe Naturale, Fizică-Chimie și Muzică (apărută ulterior). În 1971 învățământul superior brașovean se restructurează sub denumirea de Universitatea din Brașov, devenită în 1991 Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul acesteia, specializările din domeniul matematic și informatic, cu durata studiilor de 4-5 ani funcționează succesiv în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (1971-1974), Facultății de Științe (1974-1978), Facultății de Matematică (1978-1987), Facultății de Științe (1990-2001) și respectiv Facultății de Matematică și Informatică (din 2001). Sunt organizate studii de masterat în matematică și informatică (din 1995).

Din anul 2005 se trece la restructurarea tip Bologna a învățământului matematic și informatic. Noua organizare cuprinde ciclul de Licență (3 ani), ciclul de Masterat (2 ani) și ciclul de Doctorat (3 ani). Facultatea organizează 4 programe acreditate de Licență - învățământ de zi (Matematică Informatică, Informatică, Informatică aplicată în limba germană, Informatică aplicată), 3 programe de Masterat Bologna și un program de Licență Informatică ID - învățământ la distanță. În facultate activează în prezent 5 conducători de doctorat.

Str. Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer