Despre program

Facultatea de Management Militar are misiunea de a forma, la nivel universitar și postuniversitar, ofițeri pentru armele/specialitățile militare aparținând Forțelor Terestre, precum și specialiști militari și civili pentru alți beneficiari din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Misiunea se află în deplină concordanță cu Strategia instituțională a Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" și urmărește crearea de competențe profesionale generale și specifice pentru armele/ specialitățile militare: Artilerie și rachete terestre, Geniu, Auto, Apărare CBRN, Intendență, Finanțe și Contabilitate, Comunicații și Informatică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihosociologie militară
 • Matematici speciale
 • Electromagnetism și fizica corpului solid
 • Electrotehnică
 • Explozivi și muniții
 • Limba engleză aplicată
 • Educație fizică militară
 • Instrucție pentru formarea deprinderilor de militar
 • Instrucție complementară
 • Opțional 1
 • Mteodologia cercetării științifice
 • Matematici speciale
 • Științe militare
 • Sisteme de armament
 • Topografie militară
 • Drept internațional umanitar
 • Dispozitive și circuite electronice
 • Semnale și telecomunicații
 • Limba engleză aplictă
 • Educație fizică militară
 • Instrucție pentru formarea deprinderilor de militar
 • Instrucție complementară
 • Drept și legislație
 • Științe militare
 • Bazele managementului
 • Geografie și istorie militară
 • Măsurări electrice și electronice
 • Comunicații analogice și numerice
 • Rețele de calculatoare
 • Limba engleză
 • Practică universitară (de specialitate/stagiu)
 • Educație fizică militară
 • Instrucție pentru mențienere și dezvoltare aptitudinală
 • Instrucție individuală de specialitate
 • Pedagogie
 • Bazele conduitei rutiere
 • Comunicare. Relații publice
 • Teoria codării și secretizării informației
 • Propagarea undelor electromagnetice și antene
 • Comunicații radio
 • Comunicații optoelectronice
 • Didactitca specialității militare
 • Limba engleză aplicată
 • Practică universitară (de specialitate/stagiu)
 • Educație fizică militară
 • Instrucție complementară
 • Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
 • Instrucție individuală de specialitate
 • Modelarea și simularea acțiunilor militare
 • Rețele și sisteme de comunicații militare
 • Didactica specialității militare
 • Practica universitară (de specialitate/stagiu) Educație fizică militară
 • Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
 • Instrcție individuală de specialitate
 • Opțional 2
 • Opțional 3
 • Opțional 4
 • Opțional 5
 • Limba engleză
 • Comportament organizațional militar și elemente de leadership
 • Securitate militară
 • Managementul resurselor de apărare
 • Prcatică universitară (de specialitate/stagiu)
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Educație fizică militară
 • Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
 • Opțional 6
 • Opțional 7
 • Opțional 8
 • Limba engleză

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţe Militare, în Sibiu

Facultatea de Management Militar

Facultatea de Management Militar este unitatea funcţională de învăţământ academic a Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", care, prin învăţământ universitar de licenţă şi instruire specifică, formează ofiţeri de comandă pentru Forţele Terestre ale Armatei României, precum şi pentru alţi beneficiari, licenţiaţi în domeniile de studiu şi specializările universitare acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu conform legii, apţi să acceadă potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, în etapa specializării în armă, capabili să-şi asume răspunderea îndeplinirii misiunilor specifice şi să poată exercita în strânsa lor conexiune rolul de conducător/lider militar, luptător, educator, şi cetăţean în slujba naţiunii, devotat valorilor supreme: PATRIE, ONOARE, DATORIE.
str. Revolutiei nr. 3-5, 550170, Sibiu, RO

Informatii despre Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

 • conducator/lider militar;
 • luptator ;
 • specialist militar;
 • educator;
 • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.
Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
str. Revolutiei nr. 3-5, 550170, Sibiu, RO
Informații de acreditare și contact pentru Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer