Despre program

Fundamentul specializării Management este aşezat pe o viziune sistemică, integratoare, managerială şi economică asupra lumii, atât la nivelul întregii societăţi, cât şi la nivelul organizaţiilor, din toate domeniile de activitate umană. Absolvenţii specializării Management deţin setul complet de competenţe şi abilităţi manageriale pentru a manageria fie o firmă mică, fie un departament. Ei pot sprijini managerii să îmbunătăţească sistemul de management al oricărui tip de organizaţie. Ei sunt capabili să utilizeze concepte, tehnici, metode şi instrumente de management performant,în orice firmă, instituţie publică sau organizaţie din ţară şi din străinătate. Acţiunea lor se bazează pe valori specifice managementului competitiv: atitudini şi comportament proactiv, deschidere către nou, acţiune durabilă, orientare spre rezultate, fair-play, lucru în echipă. Curricula specializării Management este corelată cu cerinţele pieţii muncii internaţionale şi naţionale. Ea oferă flexibilitatea şi deschiderea necesară pentru ca absolvenţii să poată integra rapid pe piaţa muncii, începând o carieră profesională de economist specialist în management. O altă variantă este să îşi continue studiile prin programe de masterat în orice domeniu şi ulterior de doctorat în managementul organizaţiilor, în orice universitate din România sau din lume. Astfel, absolvenţii care doresc să înceapă cariera profesională pot ocupa posturi în firme mari, mijlocii şi mici, instituţii publice, ONG, naţionale şi internaţionale, din orice domeniu de activitate. Exemplificăm doar câteva dintre tipurile de joburi accesibile absolvenţilor noştri: economist referent în managementul resurse umane, în managementul furnizorilor şi al resurselor materiale, în logistică, în proiectare-reproiectare operaţiuni, organizare procesuală. De asemenea, pot acţiona ca manager de proiect în diverse domenii, analist sisteme de management, analist strategii, analist economico-financiar, junior consultant, formator trainer în firme de consultanţă managerială.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Franceza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie (Microeconomie)
 • Informatică economică (Informatique Economique)
 • Matematică aplicată în economie (Mathematiques appliquees a l'economie)
 • Bazele contabilității (Bases de la comptabilite)
 • Dreptul Afacerilor (Droit des affaires)
 • Macroeconomie (Macroeconomie)
 • Contabilitate financiară (Comptabilite financiere)
 • Finanțe publice (Finances publiques)
 • Statistică (Statistique)
 • Economia întreprinderii (Economie de l'entreprise)
 • Română pentru afaceri și corespondență comercială (Roumain pour les affaires et la correspondance commerciale)
 • Engleză pentru afaceri și corespondență comercială (Anglais pour les affaires et la correspondance commerciale)
 • Educație fizică (Education physique)
 • Etică în afaceri (Ethique des affaires)
 • Baze de date (Bases de donnees )
 • Marketing (Marketing)
 • Management (Management)
 • Econometrie (Econometrie)
 • Managementul resurselor umane (Management des ressources humaines)
 • Comportament organizațional (Comportement organisationnel)
 • Managementul financiar al întreprinderii (Management financier de l'entreprise)
 • Managementul operaţiunilor şi producției
 • (Management des operations et de la production)
 • Previziune economică (Prevision economique)
 • Română pentru afaceri și corespondență comercială (Roumain pour les affaires et la correspondance commerciale)
 • Engleză pentru afaceri și corespondență comercială (Anglais pour les affaires et la correspondance commerciale)
 • Educație fizică (Education physique) Practică de specialitate (Stage de pratique) Fiscalitate (Fiscalite)
 • Afaceri internaționale (Affaires internationales) Instituţiile și economia UE (Les institutions et l'economie de l'UE)
 • Managementul instituţiilor financiare (Management des institutions financieres)
 • Cercetări de marketing (Recherches de marketing)
 • Managementul organizaţiilor publice și a ONG-urilor (Management des organismes publics et des ONG)
 • Disciplină pachet UVT (Discipline transversale)
 • Managementul sistemului infomaţional (Management du systeme de l’information)
 • Managementul inovării (Management de l'innovation)
 • Managementul costurilor (Management des couts)
 • Management strategic (Management strategique)
 • Analiza economico-financiară (Analyse economique et financiere)
 • Managementul proiectelor (Management des projets)
 • Managementul IMM-urilor (Management des pmes)
 • Managementul lanțului logistic (Management de la chaine logistique)
 • Managementul investiţiilor (Management des investissements)
 • Management comparat (Management compare)
 • Simulare managerială (Simulation d'affaires )
 • Sisteme informatice pentru afaceri (Systemes informatiques pour les affaires)
 • Managementul serviciilor (Management des services ) Audit intern (Audit interne)
 • Neuromanagment (Neuromanagement)
 • Managementul calităţii totale (Management de la qualite totale)
 • Negociere în afacerile internaţionale (Negociation dans le affaires internationales)
 • Discurs public (Discours public)
 • Disciplină pachet UVT (Discipline transversale)
 • Practică de specialitate (Stage de pratique)
 • Elaborarea lucrării de licență (Projet de recherche-elaboration du memoire de fin d'etudes)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Timisoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

În cei 50 de ani de existență, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, a devenit o prezență activă, recunoscută în educația superioară din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional, național și european. Combinația dintre învățarea inspirată și rigoarea în cercetare reprezintă esența a ceea ce se întâmplă în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Învățarea inspirată se concretizează, în primul rând, în diversitatea programelor academice pe care le oferim, în multitudinea de activități pe care le concepem și realizăm împreună cu mediul de afaceri și comunitatea locală. În al doilea rând, programele pe care le oferim sunt adaptive și flexibile, în acord cu curriculele facultăților de profil ale unor universități prestigioase din întreaga lume, dar și proactive pentru a ține seama de necesitățile organizațiilor și de spiritul modern al afacerilor.

Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer