Despre program

Ce comportament au companiile? Cum funcționează piețele financiare? Cum interacționează sectorul financiar cu alte componente ale economiei? Acest program de studii vă permite să înțelegeți modul în care funcționează sectorul financiar și să vă construiți o carieră în acest domeniu deoarece instituțiile financiare și de credit nu joacă doar un rol deosebit de important în economia mondială dar sunt și unele dintre cei mai importanți angajatori. Programul de studii Finanțe & Bănci a fost creat ca și răspuns direct la nevoia în continuă creștere de profesioniști, care prin pregătire și experiență, pot ajuta companiile, indiferent de dimensiunea acestora, să aibă succes pe o piață globală. Prin parcurgerea acestui program veți învăța și analiza modul în care companiile își procură și gestionează capitalurile, fundamentarea și aplicarea strategiilor financiare în sectorul public și privat, instituțiile care monitorizează și reglementează fluxurile financiare și utilizarea instrumentelor financiare, condițiile economice care le influențează și multe altele. Competențele dobândite vă vor permite continuarea pregătirii profesionale în cadrul programelor de masterat în finanțe.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie (Microeconomics)
 • Informatică economică (Economic Informatics)
 • Matematică aplicată în economie (Applied Mathematics in Economy)
 • Bazele contabilității (Basic Accounting)
 • Dreptul Afacerilor (Business Law)
 • Macroeconomie (Macroeconomics)
 • Finanțe publice (Public Finances)
 • Statistică (Statistics)
 • Contabilitate financiară (Financial Accounting)
 • Economia întreprinderii (Enterprise Economy)
 • Engleză pentru afaceri și corespondență comercială
 • (English for Business and Commercial Correspondence)
 • Franceză pentru afaceri și corespondență comercială
 • (French for Business and Commercial Correspondence)
 • Germană pentru afaceri și corespondență comercială
 • (German for Business and Commercial Correspondence)
 • Educație fizică (Physical Education)
 • Etică în afaceri (Business Ethics)
 • Marketing (Marketing)
 • Management (Management)
 • Econometrie (Econometrics)
 • Baze de date (Databases)
 • Piețe de capital (Capital Markets)
 • Gestiunea financiara a întreprinderii (Corporate Finance)
 • Fiscalitate (Taxation)
 • Audit şi control financiar (Auditing and Financial Controls)
 • Operațiunile instituțiilor de credit (Banking Operations) Asigurări comerciale (Commercial Insurances)
 • Engleză pentru afaceri și corespondență comercială (English for Business and Commercial Correspondence)
 • Franceză pentru afaceri și corespondență comercială (French for Business and Commercial Correspondence)
 • Germană pentru afaceri și corespondență comercială (German for Business and Commercial Correspondence)
 • Educație fizică (Physical Education)
 • Practică de specialitate (Internship)
 • Finanţele grupurilor de firme (Corporate Group Finance)
 • Afaceri internaționale (International Business)
 • Instituţiile si economia UE (EU Institutions and Economics)
 • Situaţii financiare (Financial Statements)
 • Buget şi trezorerie publică (Budget and Public Treasury)
 • Marketing bancar (Bank Marketing)
 • Disciplină pachet opţional UVT (Optional Package Discipline UVT)
 • Istoria Timișoarei (History of Timisoara)
 • Gestiunea financiară a întreprinderii (Financial Managment)
 • Finanțele instituțiilor publice (Public Institutions Finance)
 • Gestiune bancară (Bank Managment)
 • Monedă (Monetary Economics)
 • Protecţie socială şi pensii private (Social Protection And Private Pensions)
 • Economie monetară internațională (International Monetary Economics)
 • Investiţii financiare (Financial Investments)
 • Guvernanţa sectorului public (Public Sector Gouvernace)
 • Analiza economico-financiară (Economic And Financial Analysis)
 • Simulări economico-financiare (Economics Financial Simulations)
 • Tehnici de gestiune a riscurilor (Risk Managment Tehniques)
 • Sisteme informaţionale pentru afaceri (Business Information Sistems)
 • Contabilitate aplicată (Applied Accounting)
 • Controlling financiar (Financial Controlling)
 • Contabilitatea instituțiilor publice (Public Institutions Accounting)
 • Evaluarea întreprinderii (Company Valuation)
 • Proiect de cercetare - Proiect pentru elaborarea lucrării de licență (Design And Reserach Project For Bachelor Paper Elaboration)
 • Disciplină pachet opţional UVT (Optional Package Discipline UVT)
 • Drept comunitar (Community Law)
 • Drept fiscal (Tax Law)
 • Practică de specialitate (Internship)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Timisoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

În cei 50 de ani de existență, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, a devenit o prezență activă, recunoscută în educația superioară din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional, național și european. Combinația dintre învățarea inspirată și rigoarea în cercetare reprezintă esența a ceea ce se întâmplă în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Învățarea inspirată se concretizează, în primul rând, în diversitatea programelor academice pe care le oferim, în multitudinea de activități pe care le concepem și realizăm împreună cu mediul de afaceri și comunitatea locală. În al doilea rând, programele pe care le oferim sunt adaptive și flexibile, în acord cu curriculele facultăților de profil ale unor universități prestigioase din întreaga lume, dar și proactive pentru a ține seama de necesitățile organizațiilor și de spiritul modern al afacerilor.

Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer