Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, rusă)/Limba şi literatura română

Despre program

Departamentul de limba şi literatura engleză, în formula în care funcţionează acum, a fost înfiinţat în 1995, odată cu extinderea şi diversificarea Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea. Limba engleză are însă o veche tradiţie de predare în învăţământul superior orădean, ce datează din anii 1960. Atât la nivelul studiilor de licenţă, cât şi la nivelul studiilor de masterat există preocuparea de a armoniza ariile curriculare de pregătire profesională în spiritul principiilor Declaraţiei de la Bologna, manifeste în structurarea modulară a cursurilor, în diversificarea cursurilor elective, în asigurarea unei calificări adecvate diplomei obţinute la absolvire. În activitatea departamentului se disting mai multe direcţii de interes, legate în primul rând de activitatea didactică, care vizează o cât mai bună colaborare cu studenţii şi asigurarea unui mediu educaţional favorabil. Aceeaşi importanţă o are şi implicarea în cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, care le adună în jurul unor teme de cercetare comune din domeniul studiilor culturale, literare sau lingvistice. Activitatea de cercetare se materializează în articole prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale şi publicate în volume individuale sau colective. Aceste participări ale profesorilor la conferinţe, seminarii sau workshop-uri poziţionează departamentul la un nivel superior de vizibilitate naţională şi internaţională. Trebuie menţionat şi faptul că începând din anul 1996 şi până în anul 2000, în colaborare cu Consiliul Britanic din România s-a realizat proiectul apropierii culturale dintre cele două ţări prin invitarea unor scriitori români şi britanici, alături de universitari, ziarişti, traducători şi studenţi români, la colocviul româno-britanic de literatură contemporană “British-Romanian Contemporary Writing Seminar” organizat la Băile Felix. Printre proiectele culturale iniţiate de departamentul de limba şi literatura engleză amintim Clubul de lectură în limbi străine destinat elevilor din clasele primare de la şcolile din Oradea şi proiectul Seri culturale – lectură dramatizată.

Domeniu de licenta/master
Limbă şi literatură
Specializare
Limbă şi literatură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Cultură și civilizație latină
 • Introducere în cercetarea filologică. Practica de specialitate
 • Limbă engleză contemporană. Fonetică
 • Literatură engleză. Literatură veche și medievală. Renașterea
 • Tehnici de comunicare orală
 • Analiză de text. Traduceri
 • Educație fizică
 • Lingvistică generală
 • Teoria literaturii. Practica de specialitate
 • Limba engleză contemporană. Lexicologie
 • Literatură engleză. Restaurație și Iluminismul
 • Cultură și civilizație britanică
 • Tehnici de comunicare. Analiză de text
 • LRC Fonetică (engleză-română)
 • Limba latină (engleză-română)
 • Etnologie și folclor literar românesc (engleză-română)
 • Istora literaturii române. Repere fundamente (engleză-română)
 • Limba modernă
 • a II-a limbă străină (engleză-română)
 • LRC Vocabular (engleză-română)
 • Statistică (engleză-română)
 • Literatură română – Literatură clasică (engleză-română)
 • Repere în literatura română. Eminescu (engleză-română)
 • Limbă franceză contemporană. Lexicologie (engleză-franceză)
 • Literatură franceză. Discurs baroc/vs/discurs clasic în sec. al XVII-lea (engleză-franceză)
 • Cultură și civilizație franceză (engleză-franceză)
 • Limba franceză contemporană. Curs practic: Cumunicare scrisă (engleză-franceză)
 • Limba modernă
 • a III-a limbă străină (engleză-franceză) (engleză-germană)
 • Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul (engleză-germană)
 • Literatură germană: biografie
 • istorie
 • ficțiune în Epos și Minnesang (engleză-germană)
 • Comunicare scrisă și orală (engleză-germană)
 • Istoria culturii și civilizației germane (engleză-germană)
 • Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
 • Limba engleză contemporană. Morfologia
 • Literatură engleză. Romantismul
 • Tehnici de comunicare. Analiză de text
 • Discipline opționale (Pachetul 1 / 2
 • Educație fizică)
 • Literatură universală și comparată. Renașterea
 • secolele XVII/XVIII
 • Limba engleză contemporană. Morfologia
 • Literatura engleză. Perioada victoriană
 • LRC. Morfologia (engleză-română)
 • Tehnici de comunicare orală. Limba română (engleză-română)
 • Literatură română – Proza interbelică (engleză-română)
 • Limba modernă
 • a II-a limbă română (engleză-română)
 • LRC. Morfologia (engleză-română)
 • Tehnici de comunicare scrisă (engleză-română)
 • Literatură română – Poezia interbelică (engleză-română)
 • Limba franceză contemporană. Morfologie: grupul nominal (engleză-franceză)
 • Literatură franceză. Filozofi și literați în sec. al XVIII-lea (engleză-franceză)
 • Limbă franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte de specialitate (engleză-franceză)
 • Limba franceză contemporană. Morfologie: Grupul verbal (engleză-franceză)
 • Limba franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte literare (engleză-franceză)
 • Limba modernă
 • a III-a limbă română (engleză-franceză) (engleză-germană)
 • Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul (engleză-germană)
 • Literatură germană: Concepte ale vieții private și sociale (engleză-germană)
 • Traduceri. Texte uzuale (engleză-germană)
 • Literatură universală și comparată. Sec XIX
 • Estetică
 • Limba engleză contemporană. Sintaxa
 • Literatura engleză. Sec XX
 • Literatura americană
 • Literatură universală și comparată. Sec XX
 • Naralogie
 • Limba engleză. Academical writing
 • Discipline opționale (Pachet 1/ 2)
 • Literatura română contemporană. Sintaxa (engleză-română)
 • Literatură română – Literatură postbelică (engleză-română)
 • Istorie și critică literară românească (engleză-română)
 • Literatură română – Postmodernismul (engleză-română)
 • Literatura exilului și a diasporei (engleză-română)
 • Limba franceză contemporană. Sintaxa (engleză-franceză)
 • Literatură franceză. Discursul liric în sec. XIS și XX (engleză-franceză)
 • Nivele ale limbii franceze contemporane (engleză-franceză)
 • Pragmatică franceză. Analiza discursului (engleză-franceză)
 • Literatură franceză. Discursul teatral în sec. XX (engleză-franceză)
 • Limba germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei (engleză-germană)
 • Literatură germană. Tradiție și avangardă în sec. XX – Lirica și proza (engleză-germană)
 • Literatura austriacă (engleză-germană)
 • Limba germană contemporană . Gramatica textului și pragmatica (engleză-germană)
 • Literatură germană : studii culturale și de gen – Drama (engleză-germană)
 • Lexicologie aplicată (engleză-germană)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Umaniste, în Oradea

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer