Despre program

Specializarea Jurnalism urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea de masă şi cele specifice profesiei de reporter sau de redactor. La finalizarea programului, absolvenţii acestui profil vor fi în măsură să ocupe un post într-o instituţie publică sau privată de media şi să practice în mod adecvat profesia de reporter sau de redactor în televiziune, radio, presă scrisă sau online.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode de cercetare în ştiinţele comunicării
 • Mentalitate și istorie
 • Laborator de cercetare empirică
 • Limba engleză în științele comunicării
 • Introducere în jurnalismul de televiziune
 • Dreptul comunicării
 • Limba germană în ştiinţele comunicării
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Sport
 • Modul psihopedagogic
 • Mentalitate și istorie
 • Introducere în relaţii publice
 • Istoria presei. Publicistica în secolele XIX şi XX
 • Producţia emisiunii de ştiri în televiziune
 • Publicistică informatizată. Tehnoredactarea ziarelor şi revistelor
 • Structurile limbajului jurnalistic
 • Presa comunistă în obsedantul deceniu
 • Limba engleză în științele comunicării
 • Limba germană în ştiinţele comunicării
 • Tehnici de documentare
 • Jurnalism online
 • Genurile presei în jurnalismul de opinie
 • Practică de specialitate
 • Jurnalism monden
 • Specializare în jurnalismul de radio
 • Multimedia
 • Practică de specialitate
 • Jurnalism sportiv
 • Jurnalism prin media sociale
 • Fotojurnalism
 • Specializare în jurnalismul TV

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer