Despre program

Domeniul de licență Științele comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul Universității din Pitești a luat ființă prin H.G. 1215/12.07.2000. Absolvenții secției Jurnalism a Facultății de Științe Socio-Umane au demonstrat că sunt bine integrați pe piața muncii datorită legăturilor strânse dintre facultate și mass-media locale, precum și cu instituțiile de cultură și artă din Argeș și din țară. Planul de învățământ este structurat pe o durată a studiilor de trei ani, conform Procesului de la Bologna, și este acordat cerințelor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Printre cursurile de bază predate la această secție a Facultății de Științe Socio-Umane se regăsesc: Tehnici de redactare a textului jurnalistic, Producția emisiunii radio, Producție de televiziune, Genurile presei, Tehnici de redactare, Tehnici de comunicare, Jurnalism online, Relații publice, Publicitate, Fotojurnalism, Paginarea ziarului, Managementul instituțiilor de presă/publicitate/PR, Strategii conversaționale în limbile engleză/franceză ș.a. Jurnalismul are în dotare laboratoare pentru Multimedia (Internet, Radio, TV) și Laborator Foto. Laboratoarele sunt dotate cu reportofoane, camere de filmat, camere foto, calculatoare, masă de montaj, aparatură foto etc. La toate cele mai sus menționate se adaugă și un laborator de Presă Scrisă unde este elaborată și concepută, de către studenți, revista Juventus. În fiecare an, studenții acestei specializări se implică în numeroase evenimente promovate și de presă: Sesiunea de Comunicări Științifice „Cercetarea științifică studențească în mileniul III”; expoziție concurs de fotografie; întalniri și dezbateri ale studenților cu ziariști din presa locală și centrală; concursul de scriitură „Săptamâna Știrii”; stagii de practica în instituții media locale; seminarul organizat cu ocazia Zilei Libertății Presei (3 mai), unde studenții dezbat problemele actuale ale breslei, împreună cu jurnaliști locali; expoziție de presă dedicată zilei de 3 mai; editarea lunară a revistei Juventus. Jurnalismul este prima specializare din cadrul Facultății de Știinte Socio-Umane care a trimis studenți în centre universitare europene prin programul Erasmus-Socrates, actualmente prin programul Erasmus+. Studenții care au beneficiat de aceste burse lucrează acum în importante centre naționale și locale. Specializarea Științele comunicării – Jurnalism este prima specializare de profil înființată în Pitești, în anul 2000, fiind recunoscută pe plan național și internațional drept un spațiu al formării profesionale la cele mai înalte standarde. Specializarea Științele comunicării – Jurnalism este acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și oferă posibilitatea formării profesionale pentru mass-media (radio, televiziune, presa scrisă, presa de agenție, jurnalism online) și pentru relații publice și publicitate. Toate diplomele eliberate de Facultatea de Științe Socio-Umane sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional in instituțiile mass-media din România, naționale sau locale (posturi de radio si televiziune, publice și particulare, publicații print și online, agenții de știri etc.), agenții de publicitate, departamente de PR, departamente de comunicare. Oferta educațională este variată și modernă. Studenții noștri pot studia discipline precum: Tehnici de redactare a textului jurnalistic, Producția emisiunii radio, Producție de televiziune, Genurile presei, Tehnici de redactare, Tehnici de comunicare, Jurnalism online, Relații publice, Publicitate, Fotojurnalism, Paginarea ziarului, Managementul instituțiilor de presă/publicitate/PR, Strategii conversaționale în limbile engleză/franceză ș.a. Noi punem accent pe activitatea individuală a studenților în laboratoarele noastre, la seminarii de lucru în Radio, TV, Internet, foto, multimedia. Pe parcursul semestrelor, dar și în timpul verii studenții au posibilitatea să lucreze voluntar sau part-time în redacțiile publicațiilor locale argeșene, în radio sau televiziune, cu sprijinul și la recomandarea cadrelor didactice. Profesorii facultății încurajează spiritul întreprinzător, inițiativele de dezvoltare personală, comunicativitatea și capacitatea de lucru în echipă a studenților, calități necesare viitorilor angajați pe o piață a muncii asaltată de cerere și cu resurse deschise doar celor cu abilități și competențe reale.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Misiunea Facultății de Științe Socio-Umane este aceea de educație și cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenți un cadru de pregătire bazat pe cunoaștere și competență. Facultatea de Științe Socio-Umane a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 410 din 25 aprilie 2002 și funcționează începând cu data de 1 octombrie 2002. În componența ei se regăsesc 4 domenii de licență acreditate: Istorie, Psihologie, Jurnalism, Relații internaționale și studii europene. Procesul Bologna este asigurat în continuarea studiilor prin intermediul a 4 programe de masterat, acreditate și prin dezvolatarea altora noi. Urmând misiunea de educație și cercetare Facultatea de Științe Socio-Umane caută în permamență să-și adapteze oferta educațională – prin discipline noi și schimburi interacademice - și profesională – prin cadre didactice și de cercetare de prestigiu.

Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corpul A (Nou ), Etajul IV, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer