Despre program

Specializarea Jurnalism urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea de masă şi cele specifice profesiei de reporter sau de redactor. La finalizarea programului, absolvenţii acestui profil vor fi în măsură să ocupe un post într-o instituţie publică sau privată de media şi să practice în mod adecvat profesia de reporter sau de redactor în televiziune, radio, presă scrisă sau online.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Tehnici de redactare
 • Introducere în publicitate
 • Introducere în relații publice
 • Tehnici de lucru în audiovizual (Radio)
 • Strategii de comunicare în limba franceză- engleză
 • Presa și actualitatea
 • Fundamente ale științelor sociale
 • Introducere în teoria comunicării
 • DTP – Desktop publishing&infografie
 • Strategii ale comunicării în limba franceză
 • engleză
 • Atelier de jurnalism
 • Practică
 • Genurile presei scrise
 • Multimedia
 • Tehnici de lucru în audiovizual (TV)
 • Etică (gândire critică)
 • Tehnici de colectare a informației
 • Tehnici de redactare în limba – engleză
 • Tehnici de lucru jurnalistice în situațiile de criză
 • România și integrarea europeană
 • Fotojurnalism
 • Dreptul comunicării
 • Deontologie
 • Genuri jurnalistice radio
 • Tehnici de investigare jurnalistică
 • Tehnici de lucru în Televiziunea digitală
 • Metode și metodologii de cercetare
 • Modelul de presă francez – englez
 • Mass – media și noile tehnologii
 • Tehnici avansate de colectare și procesare a datelor
 • Jurnalism de opinie
 • Jurnalism online
 • Istoria presei române
 • Tehnici avansate de lucru în agenție de presă
 • Genurile jurnalistice TV
 • Jurnalism narativ
 • Documentarul radio
 • Ideologii politice contemporane
 • Programul de televiziune
 • Sociologia jurnaliștilor
 • Emisiunea TV de știri
 • Emisiunea informativă radio
 • Producție pentru jurnalism online
 • Producție de presă scrisă
 • Jurnalismul dezbaterii TV
 • Design de presă
 • Documentar TV
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Bucuresti

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării este prima facultate de jurnalism înființată după 1989, fiind recunoscută pe plan naţional şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale, pentru domeniul ştiinţe ale comunicării, la cele mai înalte standarde. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării. Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial.

Majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.

Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer