Despre program

Misiunea programului de studiu Istorie bisericeasdi și gândire creștină este aceea de a aprofunda științific și practic tematica abordată în cadrul programului de studii istorice, și patristice, ciclul de licență. Se va pune accent pe cunoașterea aprofundată și cercetarea critică a textelor istorice și a scrierilor patristice, ca fundamente ale teologiei istorice.

În contextul vieții socio-politice actuale, Biserica creștină trebuie să răspundă pertinent provocărilor lumii contemporane. În acest sens, pregătirea superioara a slujitorilor ei este imperios necesară. Deoarece în cadrul studiilor de licență, timpul alocat disciplinelor istorice și patristice nu permite aprofundarea unor teme sensibile și de mare interes, se impune continuarea acestor studii la un nivel superior. Pornind de la aceste premize, studiile de teologie istorică și patristică la master se justifică pe deplin întrucât ele reprezintă fundamentul tuturor celorlalte studii teologice.

Pe lângă pregatirea științifică superioară, licențiații în teologie rămân ancorați pe mai departe în mediul spiritual și duhovnicesc al
Facultății pe care au absolvit-o. În felul acesta, cunoștințele aprofundate, asimilate de masteranzi, vor putea fi aplicate practic la modul cel mai eficient.

Domeniu
Teologie
Domeniu de licenta/master
Teologie
Specializare
Studii religioase
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Dinastia bizantină teodosiană
 • Persecuțiile în vremea lui Dioclețian
 • Istoriografia Bisericii Ortodoxe Române
 • Euristica
 • semantica și hermeneutica documentului
 • Teologia mistagogică a Sfintelor Taine
 • Disciplină opțională 1
 • Viața socială în Biserica primară
 • Eclesiologia în primele 4 veacuri creștine
 • Aspecte ale muzicii bisericești din Crișana
 • Dinastia bizantină justiniană
 • Mari predicatori ai Bisericii Ortodoxe Române
 • Disciplină opțională 2
 • Mistagogia timpului liturgic din perioada Triodului
 • Relațiile Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile Ortodoxe din spațiul fostului Imperiu Bizantin
 • Texte fundamentale ale creștinismului
 • Arhitectura bizantină în Țările Române
 • Disciplină opțională 3
 • Relațiile dintre creștini și păgâni în antichitate
 • Iconografia bizantină în cultul ortodox
 • Hristologia alexandrinilor
 • Cântarea de strană în Biserica Ortodoxă Română: variante
 • instituții
 • protopsalți - aplicații practice
 • Preoții militari și activitatea lor omiletică
 • Disciplină opțională 4

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Teologie, în Oradea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

Facultatea de Teologie funcționează în structura actuală din 1991. Ea continuă după o întrerupere de aproximativ 50 de ani (din 1948), activitatea Academiei Teologice din Oradea, înfiinţată la 29 mai 1923. În 2011 s-au sărbătorit 20 de ani de la reînființarea ei. Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, cu următoarele specializări: - Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani), - Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (3 ani). Absolvenții au posibilitatea să urmeze studiile de Master, cu durata a 4 semestre, la specializările: - Istorie bisericească şi gândire creştină, - Teologie pastorală aplicată şi Teologie sistematică pe fundamente biblice. Ce e Teologia Pastorală? „Arta artelor”, pentru că îi învață pe studenți să lucreze cu sufletul omului. Ce e Teologia Asistență Socială? O altfel de pastorație, pentru că, după Ioan Gură de Aur, „adevăratul altar pe care se săvârșește Euharistia e trupul săracului, al celui marginalizat și lipsit”. Campusul universitar: Cu o suprafaţă totală de 143.200 mp, este unul din cele mai frumoase campusuri universitare din România. Acest aspect este dat de îmbinarea reuşită dintre arhitectura clădirilor, şi micul parc dendrologic cu specii de “Rododendron skocsky", “Fortitia suspensa", "Catalpa sp.", “Betula Verucosa". Biblioteca: Biblioteca a fost înfiinţată în 1963, ca utilitate adiacentă a fostului Institut Pedagogic. Ulterior, ca urmare a rapidei dezvoltări a Universităţii, începând cu anul 1990, ea a dobândit un caracter universitar. La 4 oct. 2010 s-a dechis noul sediu al bibliotecii. Acesta dispune de spaţii generoase (7.800 mp) pe cele 5 niveluri ale clădirii. Colecţiile sunt organizate pe domenii şi specializări în cele 6 săli de lectură, cu un total de 640 de locuri şi cu posibilitatea de consultare a fondului de publicaţii al bibliotecii în sistem de acces liber la raft. Domeniul Teologie se află la etajul al IV-lea şi cuprinde câteva mii de volume. Spații cu destinații spirituale:Localizate în campus, asemenea spaţii cuprind o capelă de rugăciune cu program liturgic zilnic (etajul III în Clădirea Nouă) şi biserica monument istoric “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Ridicată din lemn, între anii 1760-1762, ea este o mărturie a concepţiei arhitectonice religioase românesti.

Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer