Informatică aplicată în imagistică medicală

Despre program

Programul de studii de masterat “Informatică aplicată în imagistică medicală“ din cadrul Facultății de Informatică a UTM a fost acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Programul de masterat este organizat de Facultatea de Informatică în colaborare cu Facultatea de Medicină din cadrul UTM, având ca partener principal în derularea acestui program Divizia Medicală SIEMENS România. Divizia Medicală SIEMENS România va participa cu trei specialiști din domeniul imagisticii medicale și va oferi know-how, aplicații informatice de imagistică medicală, simulatoare și platforme tehnologice de imagistică și va facilita desfășurarea a 3 stagii de practică în clinici și spitale dotate cu echipamente de imagistică medicală SIEMENS de ultimă generație. Programul de masterat Informatică aplicată în imagistică medicală este definit de caracterul lui inovativ, creativ, inter-disciplinar, de vocația lui aplicativă, orientată spre formarea de solide competențe profesionale. Prin creșterea nivelului de calificare, masterul are ca scop promovarea și pregătirea de înaltă calitate practică a masteranzilor în acest domeniu de viitor pentru forța de muncă din România și din Europa, ceea ce va avea un impact pozitiv ridicat asupra asigurării calității serviciilor de sănătate. Programul de masterat propus se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă în domeniile: Informatică Medicină, specializarea Asistenţă Medicală Generală Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor Ştiinţe Tehnice Aplicate – Inginerie Medicală Fizică și Fizică Tehnologică altor absolvenţi ai facultăţilor de profil care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul informaticii aplicate în imagistică medicală.

Domeniu de licenta/master
Informatică
Specializare
Informatică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Anatomie şi fiziologie
 • Biofizică şi fizică medicală
 • Radiologie şi imagistică medicală
 • Analiza şi procesarea imaginilor
 • Platforme tehnologice de imagistică
 • Achiziţia şi analiza informaţiei vizuale (Computer vision)
 • Practică de specialitate
 • Baze de date imagistice. Arhitecturi de baze de PACS și DICOM
 • Aplicaţii software pentru imagistica medicală
 • Echipamente medicale de imagistică
 • Practică de specialitate
 • Organizarea laboratoarelor de imagistică medicală şi asigurarea calităţii
 • Tehnologii software de prelucrare a imaginilor
 • Practică de specialitate

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Bucuresti

Facultatea de Informatică

Misiunea Facultăţii de Informatică din Iaşi (FII) este de a pregăti specialişti de performanţă care să fie capabili de a asigura dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Informatică din Iaşi:

 • oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Informatică (B.S.) (învăţământ zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în Informatică (M.S.), a diplomei de Doctor în Informatică (Ph.D) şi a Diplomei de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică. Absolvenţii Facultăţii pot lucra în societăţi comerciale ca dezvoltatori de software, ingineri de sistem, administratori de reţea, manageri de sisteme informatice etc., sau în învăţământ ca profesori de Informatică;
 • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor în orice altă ţară;
 • coordonează activitatea în informatică finalizată cu publicarea de lucrări ştiinţifice în Seria de Rapoarte Ştiinţifice a Facultăţii, în revista proprie (Analele Ştiinţifice ale Universităţii – seria Informatică) şi în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de România şi de Comunitatea Europeană;
 • predă cursuri de informatică pentru alte facultăţi şi în cadrul sistemului Educaţie Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;
 • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

 Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

Strada General Berthelot, Nr. 16, RO-700483 – Iaşi

Informatii despre Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer