Despre program

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe militare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
[IF

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţe Militare, în Bucuresti

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Candidatii selectionati pentru programele de studii universitare de master, în regim de finantare de la bugetul de stat, vor prezenta la dosarul de înscriere următoarele documente: • diploma de licenŃă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă, conform Legii 288/2004; • diploma de licenŃă şi foaia matricolă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată; • certificat de naştere în copie legalizată sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie legalizată; • diplomă de bacalaureat – copie xerox; • carte de identitate/buletin de identitate – copie xerox; • formular tip, completat, descărcat de la adresa http://www.unap.ro, rubrica Admitere facultăŃi şi departamente prin accesarea Documentului cu "Datele care se solicită tuturor candidaŃilor la admiterea în instituŃiile de învăŃământ superior"; • 3 (trei) fotografii color, recente, 3x4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă; de preferat în Ńinută civilă); • chitanŃa de achitare a taxei de înscriere la examen; • un dosar plic. Dosarul cu actele depuse va rămâne la facultate, pe toata perioada desfăşurării concursului de admitere.

Sos. Panduri nr 50, sector 5, Bucuresti

Informatii despre Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. 

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Sos. Panduri nr 50, sector 5, Bucuresti
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer