Despre program

Programul de studii universitare de licenţă Finanţe şi Bănci este organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, fiind înfiinţat în anul 1998 şi fiind acreditat în anul 2005. Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii din Piteşti de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează. Programul de licenţă „Finanţe şi Bănci”, are misiunea de a forma specialişti cu o pregătire superioară, apţi pentru a fundamenta decizii, strategii şi programe în domeniul economiei şi al sectorului financiar-bancar, precum şi pentru a lucra în activitatea de cercetare ştiinţifică din sectorul economic. Obiectivul general este formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniul menţionat. În plan pedagogic programul de licenţă caută să promoveze capacităţile individuale (analiză, evaluare, luarea deciziilor) şi aptitudinile de muncă în grup (negociere, leadership, decizii colective) în baza studiilor de caz, proiectelor şi lucrărilor aplicative. Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească are nevoie, cât şi la potenţialul economic al municipiului Piteşti, judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea didactică a specializării „Finanţe şi Bănci”, constă în formarea unor specialişti, economişti astfel încât: să se manifeste preponderent capacitatea de a orienta preocupări, modela comportamente, construi abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala societate omenească şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare; performanţa să caracterizeze şi să reprezinte cea mai importantă şi convingătoare evaluare a propriei activităţi; să existe libertatea deplină în identificarea şi exprimarea prin tot ceea ce îşi propun şi realizează, a unei evidente viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale si potenţiale; să se probeze capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante; să se manifeste disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere contribuind, astfel în mai mare măsură la realizarea performanţei şi la progresul organizaţiilor din care fac parte. OBIECTIVELE Programul de licență „Finanţe şi Bănci”, presupune formarea unor specialişti bine pregătiţi, cu o personalitate puternică, capabili să dezvolte abilităţi de comunicare, să utilizeze metode şi tehnici care să asigure condiţiile necesare desfăşurării unor activităţi eficiente în diferitele instituţii financiar-bancare şi de asigurări sau firme. Pentru îndeplinirea misiunii domeniului în care se încadrează programul de studii „Finanţe şi Bănci”, este necesar să se stabilească şi să se realizeze următoarele obiective: – asimilarea la nivel academic şi utilizarea corectă a terminologiei economice şi juridice existente; – formarea unor buni specialişti, care să stăpânească fundamentele teoretice şi metodologice ale domeniului financiar-bancar şi de asigurări; – asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri şi instrumente ale marketingului, care să reflecte realităţile economice în contextul actual al globalizării; – pregătirea de specialitate să fie însoţită şi de o pregătire economică interdisciplinară; – orientarea interesului studenţilor, atât către disciplinele de formare generală a unui economist, cât şi spre cele de specialitate; – armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă; – promovarea, consolidarea şi permanentizarea unor relaţii de parteneriat între facultate şi întreprinderile şi instituţiile locale şi naţionale; – atragerea la specializarea „Finanţe şi Bănci” a acelor tineri dornici să se afirme în firme sau în instituţii financiar-bancare şi de asigurări; – promovarea şi utilizarea cu precădere a modalităţilor şi formelor moderne de transmitere a cunoştinţelor; – perspectiva asigurării unei perfecţionări a specialiştilor în economie prin studii de masterat lucru pe deplin realizabil prin funcţionarea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a celor şapte programe de master; – formarea unor deprinderi şi abilităţi absolut necesare unui specialist în domeniul financiar-bancar. Îndeplinind aceste cerinţe şi obiective, absolventul economist, programul de studii „Finanţe şi Bănci”, va dobândi acel fond esenţial de cunoştinţe care să-i confere o serie de atuuri, care se pot concretiza într-un avantaj competitiv, deosebit de important pe piaţa muncii.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer