Despre program

Programul de studiu propune abordarea etnologică a culturii populare românești, tradiționale și contemporane, rurale și urbane, ca realitate dinamică, vie, în comunicare cu alte paliere culturale (cultura de masă, cultura savantă, cultura oficială, cultura scrisă ș.a.), urmărindu-se totodată deprinderea unei perspective multiculturaliste. Absolvenții acestei specializări vor avea competența de a observa, a înțelege și a explica „diferența” ca factor de identitate culturală; de a-i orienta pe cercetătorii din afara României în sistemul unei culturi populare de străveche tradiție, dar încă vii și dinamice; de a-i reînvăța propria lor cultură populară pe românii confruntați cu produse pseudofolclorice de consum. Ei vor putea lucra în învățământul universitar, în cercetarea și valorificarea culturii populare (referenți științifici), în consultanță de specialitate (în ministere, servicii, departamente de profil, inclusiv pentru turismul rural, ecologic și cultural), ca experți în patrimoniul tradițional imaterial (domeniu de vârf la nivelul politicii culturale a Uniunii Europene), în presă, televiziuni și edituri, în muzee și fundații culturale. Nu în ultimul rând, politicieni, economiști sau întreprinzători și investitori în turism pot avea interes în cunoașterea domeniului și în angajarea/consultarea unor specialiști.

Domeniu de licenta/master
Studii culturale
Specializare
Etnologie
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în antropologia culturală
 • Introducere în cultura populară tradițională româneacă
 • Cultura românească. Identitate
 • alteritate
 • Principii ale cercetării de teren
 • Concepte operaționale în științele etnologice
 • Documentare și redactare în etnologie
 • Mitologie generală
 • Limba străină de specialitate (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Curente și școli în antropologia culturală
 • Cultura populară românească. Dinamica fenomenului
 • Formele de artă a cumântului între sistem și proces
 • Constituirea documentului etno-folcloric
 • Mit și literatură
 • Timp
 • calendar și sărbătoare
 • Noțiuni generale și sărbătoare
 • Noțiuni generale de etnografie
 • Perspective teoretice în studiul culturii populare
 • Teoria obiceiurile
 • Antropologia sacrului
 • Literatura în perspectivă etnologică
 • Etnomuzicologie și etnocoreologie
 • Etnolingvistică. Zone etnolingvistice
 • Practică de specialitate
 • Curs opțional 1
 • Limba străină de specialitate (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Simbol și simbolizare în cultura tradițională
 • Etnolgie europeană
 • Antropologia spațiilor virtuale
 • Antropologie vizuală
 • Etnomuzicologie și etnocoreologie
 • Practică de specialitate
 • Curs opțional 2
 • Folclor contemporan
 • Studii despre migrație
 • Etnologia familiei
 • Managementul patrimoniului etnografic
 • Meșteșug și artă tradițională: funcții și refuncționalizare
 • Etnologie urbană
 • Practică de specialitate
 • Curs opțional 3
 • Limba străină de specialtate (facultativ)
 • Cultură
 • gen
 • identitate
 • Antropologia corpului:
 • Relații interumane și structuri în societatea tradițională
 • Salvgardarea patrimoniului imaterial
 • Istorie orală
 • Practică pentru licență
 • Curs opțional 4
 • Examen de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din Pitești are obiective clare, realizabile și cuantificabile în acord cu politicile educaționale cu caracter național și european: Formarea, calificarea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor proprii astfel încât să fie adaptați exigențelor științei și societății contemporane. Ridicarea nivelului calificărilor științifice prin afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice în cadrul comunității științifice transnaționale și în cadrul cooperării internaționale. Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziționarea, înnoirea și perfecționarea cunoștințelor; Participarea științei și culturii românești la dezvoltarea științei și culturii universale; Afirmarea identității culturii naționale și participarea la procesul de integrare europeană. Oferirea de servicii sociale și culturale membrilor comunității academice, dar și celor din afară ei, prin difuzarea valorilor culturale, științifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultură umanistă și cea științifică etc.
Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România

Informatii despre Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer