Despre program

Activitatea de educaţie fizică şi sport asigură optimizarea capacităţilor fizice şi psihice ale studenţilor, influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici şi fiziologici, lărgirea orizontului de cunoaştere prin formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, corectarea/ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare în concordanţă cu învăţământul universitar integrat în cerinţele societăţii moderne.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IFR - cu frecvență redusă
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Educaţie pentru sănătate
 • Gimnastică
 • Atletism
 • FotbalB/Gimnastică ritmică F
 • Volei
 • Anatomie
 • Istoria EFS
 • Masaj
 • Practică de schi
 • Biomecanică
 • Practică orientare şi turism
 • Haltere
 • Judo
 • Dans
 • Educaţie ritmicomuzicală şi Euritmie
 • Limba străină (disciplină complementară)
 • Filosofie (disciplină complementară)
 • Box (disciplină facultativă)
 • Informatică (disciplină facultativă)
 • Voluntariat (disciplină facultativă)
 • Kinesiologie
 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Prim ajutor
 • Baschet
 • Handbal
 • Schi-Practică de schi
 • Fiziologie
 • Kinetoterapia deficienţelor fizice funcţionale
 • Metodologia cercetării
 • Metode de evaluare somatofuncţională şi motrică
 • Modul: Nataţie-tehnica şi metodica
 • Practica de înot aplicativ şi vâslit
 • Gimnastică ritmică B/Fotbal F
 • Educaţie prin aventură
 • Arte marţiale
 • Tenis de câmp
 • Lupte
 • Limba străină (disciplină complementară)
 • Kinesiologie
 • Alpinism şi escaladă (discipline facultative)
 • Organizarea şi conducerea lecţiei de EF (discipline facultative)
 • Voluntariat (discipline facultative)
 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Prim ajutor
 • Baschet
 • Handbal
 • Schi-Practică de schi
 • Fiziologie
 • Kinetoterapia deficienţelor fizice funcţionale
 • Metodologia cercetării
 • Metode de evaluare somatofuncţională şi motrică
 • Modul: Nataţie-tehnica şi metodica
 • Practica de înot aplicativ şi vâslit
 • Gimnastică ritmică B/Fotbal F
 • Educaţie prin aventură
 • Arte marţiale
 • Tenis de câmp
 • Lupte
 • Limba străină (disciplină complementară)
 • Alpinism şi escaladă (discipline facultative)
 • Organizarea şi conducerea lecţiei de EF (discipline facultative)
 • Voluntariat (discipline facultative)
 • Managenentul şi legislaţia în EFS
 • Fiziologia efortului
 • Comunicare şi integrare socială
 • Jocuri motrice
 • Socilogia sportului
 • Atletism
 • Didactica activităţilor fizice: -pe grupe de vârstă/-adaptată persoanelor cu nevoi speciale
 • Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
 • Handbal
 • Volei
 • Baschet
 • Fotbal
 • Gimnastică aerobică
 • Culturism
 • Jogging
 • Badminton
 • Demonstraţii şi serbări
 • Rugby
 • Patinaj pe rotile
 • Psihologia sportului
 • Filosofia sportului
 • Limba străină (diciplină facultativă)
 • Aprofundare într-o ramură sport (diciplină facultativă)
 • Stagiu de Practică în medii de educaţie
 • sportivă/Practică de antrenor (diciplină facultativă)
 • Voluntariat (diciplină facultativă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Timisoara

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Incepând cu anul 1991 s-a reînfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

După terminarea studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor primi:

 • Diploma de licenţiat în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400 locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal, volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire musculară (fitness);
 • sală de gimnastică artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare modernă;
 • bibliotecă de specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova, Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer