Despre program

Programul de studiu are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul Educaţiei fizice şi sportive, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Misiunea preponderentă este  didactico-profesională, instructiv-formativă, sportivă dar în acelaşi timp şi de cercetare ştiinţifică.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Psihopedagogie (1 sem)
 • Teoria şi metodica EFS (1 sem)
 • Bazele generale ale atletismului (1 sem)
 • Gimnastica de bază (1 sem)
 • Anatomie funcţională şi biomecanica (1 sem)
 • Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire) (1 sem)
 • Limba străină – engleză(2 sem)
 • Istoria educaţiei fizice (1 sem)
 • Cultura şi civilizaţie (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive baschet (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive fotbal (1 sem)
 • Teoria şi practica atletismului (1 sem)
 • Teoria şi practica în gimnastică ritmică (1 sem)
 • Educaţie pentru sanatate şi prim ajutor (1 sem)
 • Stagiu de practica in activitati de turism (1 sem)
 • Etica si deontologie in EFS (1 sem)
 • Antrenament si competitie in sport adaptat (1 sem)
 • Kinesiologie (1 sem)
 • Teoria si practica in sporturi de iarna (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive handbal(1 sem)
 • Fiziologie (1 sem)
 • Teoria şi practica în sporturi de apa – înot (1 sem)
 • Metodica predării atletismului în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării gimnasticii în şcoală (1 sem)
 • Utilizare soft/uri specializare în EFS (1 sem)
 • Fundamentele stiinţifice ale jocurilor sportive volei (1 sem)
 • Aplicaţii practice discipline sportive de apă (1 sem)
 • Metodica predării baschetului în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării fotbalului în şcoală (1 sem)
 • Practica şi metodica act. Pe grupe de vârstă(1 sem)
 • Teoria si practica in alte ramuri sportive culturism (1 sem)
 • Stagiu de practica in Baze de agrement Volei pe plaja (1 sem)
 • Volei pe plaja (1 sem)
 • Evaluare motrică şi somato- funcţională (1 sem)
 • Teoria şi metodica in sporturile de combat- judo (1 sem)
 • Teoria şi met. In sporturile de combat – arte martiale (1 sem)
 • Metodica predării handbal în şcoală (1 sem)
 • Metodica predării volei în şcoală (1 sem)
 • Stagiu de practică în unităţi de învăţământ (1 sem)
 • Metode de cercetare (1 sem)
 • Gimnastica acrobatică (1 sem)
 • Teoria şi practica în sporturi de expresie- dans folcloric (1 sem)
 • Teoria şi practica în tenis de masă (1 sem)
 • Comunicare in efs (1 sem)
 • Activităţi motrice adaptate (1 sem)
 • Activitatii motrice de timp liber (1 sem)
 • Gimnastică aerobică (1 sem)
 • Tehnici de masaj (1 sem)
 • Stagiu de practică pentru elaborarea lucrării de licenţă (1 sem)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086

Informatii despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer