Despre program

Programul de studii universitare de licenţă Economie și Afaceri Internationale (E.A.I) este organizat în cadrul FACULTĂTII DE ŞTIINŢE ECONOMICE. Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii din Piteşti de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează. Misiunea programului de studii Economie şi Afaceri Internaţionale este aceea de a oferi cea mai bună formare de nivel universitar în domeniul relaţiilor economice internaţionale, de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic, în scopul formării şi dezvoltării aptitudinilor profesionale ale viitorilor economişti, prin asimilarea şi aplicarea standardelor occidentale de educaţie academică şi integrarea educaţiei cu cercetarea ştiinţifică și să dezvolte cercetarea științifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertății economice și politice și a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic și social. Obiectivele programului de studii Economie şi Afaceri Internaţionale se referă la: – adaptarea permanentă a ofertei educaționale la cerințele dezvoltării unei economii capitaliste și a unei societăți bazate pe cunoaştere în România; – dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi recunoaştere facultăţii în spaţiul universitar românesc şi din străinătate; – intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în procesul de învăţământ; – dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice şi instituţiile europene; – amplificarea relaţiilor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate în vederea creşterii vizibilităţii instituţiei atât în plan intern cât şi internaţional; – adaptarea permanentă a conţinutului programelor de studiu pentru a răspunde particularităţilor apărute în procesul de integrare europeană, dar şi a celui de globalizare. Competenţe practice: Studiile universitare de licenţă asigură viitorilor absolvenţi dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare pentru: – înţelegerea aprofundată a conceptelor, abordărilor şi modelelor specific afacerilor internaţionale; – comunicarea comercială în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională; – cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; – derularea cu succes a activităţilor comerciale în cadrul firmelor mici şi mijlocii/firmelor multinaţionale; – administrarea programele de finanţare europeană; – derularea cu profesionalism a activităţilor specifice instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale. Oportunităţi de carieră Absolvenţii specializării Economie şi Afaceri Internaţionale pot ocupa funcţii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, administraţiei publice şi organizaţiilor cu activităţi comerciale internaţionale. La nivelul unei instituţii sau organizaţii, un absolvent poate activa ca: – funcţionar european; – funcţionar diplomatic; – analist şi consultant în afaceri europene şi internaţionale; – funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri; – agent specializat în cadrul firmelor de transport şi expediţii internaţionale; – agent specializat în cercetarea pieţelor internaţionale; – agent vamal, controlor vamal.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer