Despre program

Obiective generale:

 • Formarea unor specialişti cu o temeinică pregatire teoretică şi doctrinară, capabili să cunoască cele mai noi tendinţe pe plan internaţional în domeniul lor de activitate;
 • Conştientizarea necesităţii ca legiuitorul să ia în considerare costurile economice şi beneficiile atunci când elaborează şi aplică legislaţia.

Obiective specifice:

 • Asigurarea capacităţilor specifice de cunoaştere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare în domeniile economiei şi dreptului;
 • Formarea abilităţilor, deprinderilor sau competentelor necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a atribuţiilor locului de muncă unde îşi vor desfăşura activitatea practică sau activitatea de cercetare;
 • Cunoaşterea temeinică a structurilor judiciare şi a efectelor lor economice pentru a asigura absolventului capacitatea de a contribui eficient la creşterea cotei de piaţă şi la dezvoltarea noilor pieţe ale companiei unde va fi angajat;
 • Întelegerea faptului că extinderea sferei afacerilor în mediul internaţional necesită cooperarea între economişti şi jurişti pe un teren suficient de bine cunoscut şi înţeles;
 • Formarea abilităţilor necesare profesioniştilor din domeniile economiei şi dreptului pentru a comunica şi lucra împreună, ca o echipă;
 • Formarea capacităţii de a realiza aşa numitele „analize ale impactului reglementării” (regulatory impact analyses) înainte ca noile reguli să fie introduse, conform recomandarilor OECD;
 • Dezvoltarea potenţialului de predicţie ex-ante şi de măsurare ex-post a consecinţelor economice ale reglementărilor legale;
 • Înţelegerea funcţiilor şi efectelor regulilor legale în procesul elaborării aranjamentelor contractuale şi instituţionale;
 • Mai buna înţelegere a interacţiunii dintre drept şi economie pentru a crea premisele îmbunătăţirii calitătii sistemului legal şi, pe această cale, a creşterii eficienţei legii.
Domeniu de licenta/master
Economie
Specializare
Economie generală
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie aplicată
 • Analiza economică a dreptului
 • Economie instituțională
 • Macroeconomie aplicată
 • Drept societar
 • Piaţa muncii
 • Practica
 • Evaluarea activelor
 • Firme internationale
 • Instituţia falimentului
 • Dreptul european al afacerilor
 • Mediul european al afacerilor
 • Economie financiara
 • Finanțarea afacerilor pe piața europeană
 • Comportament uman și medii economice
 • Drept fiscal european
 • Economie fiscală
 • Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertaţiei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Iasi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)

Educaţia economică de nivel academic are bogate tradiţii antebelice în centrul universitar Iaşi. În cadrul Academiei Mihăilene s-au predat, începând din 1843, cursuri de Economie Politică şi Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” s-au predat cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice. Acestea au fost ilustrate de reputaţi profesori, nume de referinţă în gândirea economică românească, ca Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Dar instituţionalizarea educaţiei economice universitare s-a produs odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în 1962, care a funcţionat neîntrerupt în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performanţelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare şi constituirea de grupuri „focalizate” pe aceste proiecte; stimularea participării profesorilor facultăţii la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale; crearea unei reviste şi a unei colecţii specializate de studii teoretice şi cercetări empirice; iniţierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economică; instituirea unui premiu anual pentru performanţe academice deosebite.

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu pese 10.000 de volume, 110 de abonamente la publicaţi periodice de specialitate în limbile română, engleză şi franceză, 109 computere care asigură accesul la internet, la catalogul online şi cărţi în format electronic, Biblioteca FEAA a devenit, după doar 4 ani de existenţă, una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai. Pe lângă o sală de lectură de 240 de locuri, Biblioteca vă mai pune la dispoziţie: 3 imprimante pentru uzul studenţilor, dintre care una de mare capacitate, conectate la reţeaua Bibliotecii; 2 copiatoare Xerox funcţionând pe bază de cartelă valorică, pentru uzul studenţilor şi al cadrelor didactice. Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1452. Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr.22, 700505, Iaşi.

Bulevardul Carol I, Nr.20 A,RO-700505 – Iaşi România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer