Despre program

Specializarea Contabilitate și a informatică de gestiune înseamnă mai mult decât calcule interminabile, formule matematice sau teorii. Pe parcursul celor 3 ani de licență vei învăța noțiunile fundamentale pentru orice afacere: cum calculezi profitul, ce taxe și impozite trebuie să achiți în fiecare domeniu de activitate, cum să prioritizezi cheltuielile și să le reduci pe cele inutile sau ce instrumente să folosești pentru a face previziuni economice de viitor. Această specializare se bazează pe două mari direcții de studiu: contabilitate și managementul activităților de evidență. Așadar, vei învăța pe de o parte despre economie la nivel de companie (microeconomie) și la nivel de țară (macroeconomie), iar pe de altă parte vei studia sistemele tehnologice de gestiune a activităților financiare. La sfârșitul facultății, vei putea comunica flexibil în termeni de specialitate, vei ști cum să interpretezi știrile din domeniu financiar, să ştii să planifici un buget (inclusiv pe cel personal) și să alegi sistemele software potrivite pentru procesarea informațiilor contabile. După absolvire vei putea să te angajezi în calitate de contabil, auditor financiar, expert internațional financiar, manager de rețea, consultant fiscal, evaluator, economist, etc. Dacă vei alege să urmezi o carieră academică, vei putea alege să-ți continui studiile cu un masterat și un doctorat în domeniu. Totodată, s-ar putea să-ți dorești să devii liber-profesionist și să oferi servicii de evidență contabilă sau de consultanță economică mai multor companii în același timp. Indiferent dacă vei alege să lucrezi în domeniul public sau privat, să devii freelancer sau antreprenor, studiile de contabilitate urmate îți vor fi mereu de folos.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Bazele contabilității
 • Matematici aplicate în economie
 • Dreptul afacerilor
 • Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
 • Tehnologii informaționale pentru afaceri
 • Bazele statisticii
 • Macroeconomie
 • Instrumente software pentru afaceri
 • Contabilitate financiară
 • Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
 • Management
 • Finanțe
 • Econometrie
 • Marketing
 • Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
 • Contabilitate financiară intermediară
 • Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
 • Contabilitate de gestiune
 • Moneda si credit
 • Disciplina opțională (Baze de date. Protecția şi securitatea sistemelor informaţionale)
 • Normalizarea contabilității întreprinderii
 • Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
 • Practica de specialitate
 • Contabilitate aplicată
 • Contabilitatea exportului si importului de marfuri
 • Sisteme informaționale financiar-contabile I
 • Contabilitatea instituțiilor de credit
 • Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
 • Sisteme integrate – ERP
 • Analiza economico-financiară
 • Contabilitate publică
 • Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii
 • Sisteme informaționale financiar-contabile II
 • Proiecte economice in contabilitate
 • Control și audit intern
 • Licența

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Iasi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)

Educaţia economică de nivel academic are bogate tradiţii antebelice în centrul universitar Iaşi. În cadrul Academiei Mihăilene s-au predat, începând din 1843, cursuri de Economie Politică şi Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” s-au predat cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice. Acestea au fost ilustrate de reputaţi profesori, nume de referinţă în gândirea economică românească, ca Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Dar instituţionalizarea educaţiei economice universitare s-a produs odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în 1962, care a funcţionat neîntrerupt în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performanţelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare şi constituirea de grupuri „focalizate” pe aceste proiecte; stimularea participării profesorilor facultăţii la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale; crearea unei reviste şi a unei colecţii specializate de studii teoretice şi cercetări empirice; iniţierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economică; instituirea unui premiu anual pentru performanţe academice deosebite.

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu pese 10.000 de volume, 110 de abonamente la publicaţi periodice de specialitate în limbile română, engleză şi franceză, 109 computere care asigură accesul la internet, la catalogul online şi cărţi în format electronic, Biblioteca FEAA a devenit, după doar 4 ani de existenţă, una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai. Pe lângă o sală de lectură de 240 de locuri, Biblioteca vă mai pune la dispoziţie: 3 imprimante pentru uzul studenţilor, dintre care una de mare capacitate, conectate la reţeaua Bibliotecii; 2 copiatoare Xerox funcţionând pe bază de cartelă valorică, pentru uzul studenţilor şi al cadrelor didactice. Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1452. Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr.22, 700505, Iaşi.

Bulevardul Carol I, Nr.20 A,RO-700505 – Iaşi România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer