Despre program

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara a fost înființată în anul 1992, fiind acreditată, pentru domeniul de studii Drept, în anul 2000 și reacreditată în anul 2010. Facultatea a dobândit în anul 2004 calitatea de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul Drept. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara organizează programe de studii universitare de licență în Drept – cu durata de 4 ani – la învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă. Facultatea organizează studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Drept penal și științe penale, Dreptul Uniunii Europene, Carieră judiciară, toate programele de studii de masterat fiind acreditate. Planul de învățământ al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara este compatibil cu planurile de învățământ ale Hexagonului Facultăților de Drept din România (format din facultăţile de drept din cadrul universităților de stat din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Timişoara), precum și cu cele ale facultăților de prestigiu din Europa. Pe plan european, facultatea şi profesorii săi au relaţii de cooperare universitară cu facultăţi de drept din Franţa (Paris I Panthéon-Sorbonne, Montpellier), Italia (Bologna, Padova, Udine), Ungaria (Pecs, Szeged), Serbia (Belgrad, Novi Sad) etc. Locul dobândit de către Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara în rândurile facultăților de prestigiu din România, precum și cooperările fructuoase cu instituțiile similare din ţară şi din străinătate reprezintă rezultatul efortului cadrelor didactice şi studenţilor facultății în cei 20 de ani de existenţă a acesteia.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria generală a dreptului
 • Drept civil. Partea generală
 • Drept constituţional I
 • Drept roman
 • Drept civil. Persoanele
 • Drept constituţional II
 • Drept administrativ. Partea generală
 • Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice
 • Limbaj juridic I (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Istoria dreptului românesc
 • Filosofia dreptului
 • Sociologie juridică
 • Economie
 • Disciplină nenominalizată
 • Drept public comparat
 • Logică juridică
 • Politologie şi doctrine politice
 • Contabilitate
 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal. Partea generală I
 • Drept administrativ. Partea specială
 • Drept internaţional public
 • Drept civil. Obligaţii I
 • Drept penal. Partea generală II
 • Dreptul finanţelor publice
 • Drept instituțional al Uniunii Europene
 • Limbaj juridic I (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Drept civil. Obligaţii II
 • Drept penal. Partea specială I
 • Drept procesual penal. Partea generală
 • Dreptul familiei I
 • Drept civil. Contractele speciale
 • Drept penal. Partea specială II
 • Drept procesual penal. Partea specială
 • Dreptul familiei I
 • Limbaj juridic I (engleză
 • franceză
 • germană)
 • Drept comparat şi sisteme de drept
 • Drept penal. Infracţiuni prevăzute în legi speciale
 • Dreptul contractelor administrative
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii
 • Drept civil. Succesiunile
 • Drept procesual civil. Partea generală
 • Drept comercial I
 • Dreptul muncii şi protecţiei sociale
 • Drept procesual civil. Partea specială
 • Drept comercial II
 • Drept internaţional privat
 • Drept european al afacerilor
 • Practică juridică
 • Elaborarea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Timisoara

Facultatea de Drept

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante. Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate. Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer