Despre program

Programul de licență Drept pregătește studenții pentru utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislației românești, a legislației europene și internaționale, interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state, aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă, utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea și în soluționarea lor corectă din punct de vedere juridic, realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, utilizarea eficientă a resurselor
de comunicare și a surselor de informare atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație internațională.

Oportunități de carieră
Programul de studii universitare de licență Drept pregătește specialiști în domeniul juridic, care au posibilitatea să profeseze ca Magistrați (Judecători sau Procurori), Avocați, Notari, Executori judecătorești, Cercetători, Cadre didactice, Auxiliari ai instanțelor de judecată (Grefieri, Arhivari etc.).

De asemenea, licențiații în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici, Referenți, Coordonatori de programe și alte funcții care solicită cunoștințe juridice.

Domeniu de licenta/master
Drept
Specializare
Drept
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria general[ a dreptului
 • Istoria statului și dreptului
 • Drept constituțional și instituții politice
 • Drept civil. Teoria generală
 • Drept roman
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Drept civil. Persoanele
 • Introducere în studiul dreptului
 • Informatică judiciară
 • Economie
 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept administrativ
 • Drept penal. Partea generală
 • Drept internațional public
 • Drept civil. Teoria obligațiilor
 • Criminologie
 • Drept financiar și fiscal
 • Managementul proiectelor europene
 • Contabilitate și expertiză contabilă
 • Sisteme politice comparate
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Drept civil. Contracte speciale
 • Drept penal. Partea specială
 • Drept procesual penal
 • Drept comercial
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Drept civil. Succesiuni
 • Dreptul familiei
 • Protecția internațională a drepturilor omului
 • Dreptul mediului
 • Dreptul proprietății intelectuale
 • Drept social european
 • Drept procesual civil
 • Dreptul muncii
 • Criminalistică
 • Organizarea și etica profesiilor juridice
 • Dreptul concurenței
 • Dreptul securității sociale
 • Dreptul transporturilor
 • Dreptul asigurărilor
 • Mediere și arbitraj
 • Dreptul comerțului internațional
 • Drept internațional privat
 • Medicină legală
 • Drept execuțional penal

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Juridice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiințe Juridice

Dovada înaltului nivel al cercetării ştiinţifice precum şi a importantelor relaţii internaţionale întreţinute de Facultatea de Ştiințe Juridice, este conferinţa internaţională organizată împreună cu Universitatea din Viena în perioada 12-15 septembrie 2012 privind recodificarea dreptului privat în Europa. Este cea mai importantă conferinţă internaţională organizată în ultimii ani în România, cu participarea a peste 30 de profesori din 20 de ţări europene printre care se remarcă dl. prof. univ. dr. Rudolf Welser (Universitatea din Viena), Christiane Wendehorst (din conducerea Institutului European de Drept de la Bruxelles), prof. univ. dr. Tatjana Josipovic (Universitatea din Zagreb), dr. Nikolaus Michaleck (preşedintele Uniunii juriştilor din Austria, fost ministru al Justiţiei). Studenţilor care s-au remarcat în activitatea de cercetare ştiinţifică li s-a asigurat participarea la manifestări academice pe plan naţional şi internaţional. Facultatea are o infrastructură didactică şi de cercetare ştiinţifică ce se ridică la standardele europene, cuprinzând laboratoare de criminalistică şi de limbi moderne, centrul de informare integrare europeană, cabinetul pentru protecţia drepturilor omului, laboratorul de informatică juridică şi de drept informatic, Biblioteca Centrală Universitară ”Tudor Arghezi”, spaţiile aferente pregătirii studenţilor în cadrul FEDE (Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare), săli cu câte 12 calculatoare/sală, cu acces permanent la internet.
Arad, B-dul Revolutiei nr. 94

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer