Didactica limbilor străine (Pitești)

Despre program

Necesitatea crescândă a pregătirii didactico-metodice a profesorilor de limbi mederne din învăţământul preuniversitar, manifestată prin solicitări multiple din partea acestora, precum şi reformele structurale şi funcţionale ale şcolii româneşti, ca urmare a alinierii la standardele învăţământului european, au determinat conucerea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei să propună înfiinţarea unui masterat de didactica limbilor moderne, cu domeniile engleză şi franceză. Printre argumentele care au stat la baza demersului nostru evidenţiem următoarele: – în majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene masteratele în domeniul didacticii limbilor străine funcţionează în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe ale Educaţiei; – misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică se încadrează în profilul şi specializarea facultăţii noastre; – este o specializare foarte solicitată, întrucât sunt puţine universităţi în ţara noastră în care funcţionează un astfel de masterat; – toţi membrii Departamentului de Metodici și Științe Aplicate au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea propusă sau sunt doctoranzi în ani terminali. Didactica limbilor engleză şi franceză, ca limbi străine, este domeniul de cercetare destinat insuşirii de către absolvenţii facultăţilor de litere şi de limbi străine (sectiile de limbi moderne) a celor mai actuale tipuri de abordare didactica a celor două limbi din perspectiva unor teorii lingvistice si pragmatice recente. Programul de masterat este bazat pe contrastivitate în limbã şi didactică, oferind posibilitãţi de specializare postuniversitarã în domenii de interferenţã, sintezã şi interdisciplinaritate, mai puţin abordate în învăţământul din România. Tematica pe care îşi propune sã o abordeze programul de masterat şi-a dovedit pe deplin utilitatea teoreticã şi aplicativã într-o primã etapă de cercetare şi aplicare, atât în contextul lingvisticii mondiale cât şi în cel al lingvisticii româneşti. Astfel, la începutul anilor ’70 ai secolului XX, şcoala lingvisticã americanã a lansat curentul denumit analizã contrastivã, având ca obiectiv principal studierea asemãnãrilor şi deosebirilor dintre limbile naturale la nivelele fonologic, morfologic, sintactic şi semantic. Prin disciplinele prevãzute în planul de învãţãmânt al cursului de masterat sunt asigurate corelaţii strânse între fundamentele teoretice şi activitatea de predare a limbilor strãine, punându-se accent deosebit asupra relevãrii dificultãţilor întâmpinate de subiecţii români în însuşirea limbilor strãine, prin introducerea perspectivei contrastive în abordarea problemelor specifice de didactica limbilor strãine.

Domeniu de licenta/master
Științe ale educației
Specializare
Pedagogie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Stiinte ale Educatiei s-a infiintat in anul 2005 prin H.G. nr.916/2005, publicata in Monitorul Oficial nr.766/23.08.2005, in urma reorganizarii Colegiului Universitar de institutori in conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, prevederilor H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta si ale Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3295/2005. Facultatea de Stiinte ale Educatiei este continuarea Institutului Pedagogic de 3 ani, infiintat in anul 1962 si a Colegiului Universitar de Institutori Pitesti, infiintat prin H.G. nr.535/1999, publicata in Monitorul Oficial nr.696/17.08.2000 cu profilul Socio-psihopedagogie, care preia in totalitate atributiile Colegiului Universitar de Institutori infiintat in anul 1996, la Campulung-Muscel. Facultatea de Stiinte ale Educatiei,prin H.G. nr.676/28.06.2007, privind domeniile de studii universitare de licenta, structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile organizate de acestea, publicata in Monitorul Oficial nr.481/18.07.2007 a fost aprobata cu urmatoarea structura: SPECIALIZAREA: Pedagogia invatamantului primar si prescolar; SPECIALIZAREA: Asistenta manageriala si secretariat. Misiunea Facultatii de Stiinte ale Educatiei este de a forma cadre didactice pentru invatamantul primar si prescolar si asistenti manageri si secretari.

Pitești Str. Doaga nr. 11, 110440, Argeș, România,

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer