Despre program

Programul de studiu Controlul si Expertiza Produselor Alimentare completeaza planul de specializari din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si abordeaza promovarea unei pregatiri profesionale care sa asigure competente de profil pentru absolventii acestei specializari:
– Pregatire generala de inginer;
– Pregatire generala in domeniul tehnologiilor alimentare si biochimice, exploatarea proceselor si utilajelor specifice industriei alimentare;
– Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul al fabricatiei si al calitatii produselor alimentare, identificari si dozari ale constituentilor alimentelor, poluantilor alimentari;
– Identificarea problemelor de mediu ale industriei alimentare, utilizarea de principii de dezvoltare durabila pentru unitatile agricole si din industria alimentara;
– Utilizarea conceptelor de baza din management si marketing pentru industria alimentara.

Un element important in realizarea unui program educational in concordanta cu progresele tehnico-stiintifice, dar si cu nevoile concrete ale industriei alimentare romanesti il reprezinta stabilirea de parteneriate cu mediul economic, cu potentialii beneficiari ai activitatii de instruire universitara. Exista conventii de practica a studentilor cu o serie de intreprinderi cu profil alimentar din Bucuresti si din tara, precum si posibilitati de stagii de informare in unitati de productie sau cercetare.

Procesul de invatamant este suplu, atractiv prin modul de prezentare a cursurilor, facilitat de acoperirea cu materiale didactice, de utilizarea eficienta a timpului afectat seminariilor, proiectelor si activitatilor de laborator.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizica II
 • Chimie organică
 • Chimie fizică
 • Ecologie și dezvoltare durabilă
 • Fundamente de inginerie electrica și electronică
 • Management
 • Tehnici de comunicare
 • Disciplina optionala I
 • Pedagogie II (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Bazele ingineriei chimice
 • Stiința materialelor I - materiale anorganice
 • Stiința materialelor II - materiale organice și compoziție
 • Disciplina optionala II
 • Didactica specialitatii (facultativ)
 • Educatie fizica (facultativ)
 • Matematici I
 • Chimie analitică
 • Chimie anorganică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată
 • Micro și macroeconomie
 • Limba straina I /Limba straina II (opțional)
 • Fundamente de chimie (facultativ)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Fundamente de fizică (facultativ)
 • Fundamente de matematică (facultativ)
 • Matematici II
 • Analiză instrumentală
 • Fizica I
 • Metale tranziționale
 • Elemente de mecanică și inginerie mecanică
 • Utilizarea calculatoarelor și grafica industrială computerizată/Informatica aplicată (opțional)
 • Pedagogie I (facultativ)
 • Educație fizică
 • Biotehnologii alimentare
 • Utilaje in industria alimentara 1
 • Proprietati fizice ale prod. alimentare
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Metode enzimatice și imunologice de analiză
 • Metode spectrofotometrice de analiză a alimentelor
 • Tehnici membranare în analiza alimentelor
 • Instruire asistată de calculator (facultativ)
 • Practică pedagogică I (facultativ)
 • Utilaje in industria alimentară 2
 • Utilaje in industria alimentară 3
 • Managementul calităţii în îndustria alimentelor
 • Metode cromatografice şi electroforetice de analiză a alimentelor
 • Controlul statistic al alimentelor
 • Merceologia produselor alimentare
 • Practică
 • A.M.C. in industria alimentară (opțional)
 • Metode de control operativ în protecția consumatorului
 • Managementul clasei de elevi (facultativ)
 • Practica pedagogică II (facultativ)
 • Examen absolvire nivel I (facultativ)
 • Legislatia și protecția consumatorilor
 • Management
 • Igiena societăților agroalimentare
 • Marketing
 • Ecologie și protecția mediului
 • Ambalaje si design in ind. alimentară
 • Ape tehnologice si ape reziduale (opțional)
 • Sisteme de depoluare in ind.alimentară (opțional)
 • Control fitosanitar (opțional)
 • Toxicologia produselor alimentare (opțional)
 • Controlul falsificării produselor alimentare
 • Alimente modificate genetic şi cu destinaţie specială
 • Sisteme de transport și depozitare a produselor agroalimentare
 • Politici și strategii globale de securitate alimentară
 • Proiect licență
 • Practică
 • Control sanitar veterinat si siguranta alimentelor (opțional)
 • Asigurarea protecției consumatorului (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Splaiul Independenței nr. 313, corp L 015

Informatii despre Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer