Contabilitate şi informatică de gestiune

Despre program

Învăţământul superior economic a fost lansat în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, componentă a Universităţii din Bacău (în prezent Universitatea,,Vasile Alecsandri” din Bacău) şi a fost reprezentat de specializarea Marketing. La momentul actual, programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice – înfiinţată în anul 2004 – sunt: pentru studii de licenţă: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Marketing; iar pentru studii universitare de master: Contabilitate, audit şi informatică de gestiune, Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi Marketing şi comunicare în afaceri. Misiunea Facultăţii de Ştiinte Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică. Conţinutul programelor academice, metodele de predare şi infrastructura facultăţii răspund exigenţelor unui învăţământ academic modern, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială. 

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică aplicată în economie
 • Microeconomie
 • Bazele contabilităţii
 • Informatică
 • Dreptul afacerilor
 • Drept comunitar
 • Comunicare în afaceri (engleză sau franceză) I
 • II
 • Educaţie fizică şi sport I
 • II
 • Statistică
 • Macroeconomie
 • Contabilitate financiară I
 • Marketing
 • Finanţe
 • Economie monetară
 • Doctrine economice
 • Contabilitate financiară II
 • Programarea calculatoarelor
 • Contabilitate publică
 • Gestiune financiară
 • Comunicare în afaceri (engleză sau franceză) III
 • IV
 • Inițiere în antreprenoriat
 • Drept comunitar
 • Contabilitate consolidată
 • Economie europeană
 • Contabilitate şi gestiune fiscală
 • Contabilitate de gestiune
 • Practică de specialitate
 • Proiecte economice
 • Educaţie fizică şi sport III
 • Discipline opționale (Instituţiile de credit
 • Control financiar
 • Drept societar
 • Baze de date
 • Pieţe financiare
 • Istoria economiei europene)
 • Contabilitate aprofundată
 • Analiză economico-financiară I
 • II
 • Contabilitatea instituţiilor de credit
 • Politici şi opţiuni contabile
 • Control de gestiune
 • Comunicare în afaceri (engleză sau franceză) V
 • VI
 • Audit financiar
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Sisteme și raportări financiare
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Discipline opționale (Expertiză contabilă și consultanță fiscală
 • Finanțe internaționale
 • Sisteme informatice de asistare a deciziilor
 • Doctrina şi dentologia profesiei contabile
 • Preţuri şi concurenţă
 • Contabilitatea persoanelor fără scop patrimonial
 • Evaluarea întreprinderii
 • Fiscalitate
 • Audit intern)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bacau

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer