Despre program

Programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune urmăreşte formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice, din firme şi instituţii publice, naţionale şi comunitare, şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; organizarea şi ţinerea contabilităţii; organizarea şi exercitarea sarcinilor specifice controlului şi auditului intern; elaborarea şi analiza rapoartelor financiare; întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare consolidate; contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare, grupări şi achiziţii de întreprinderi; organizarea şi exploatarea sistemelor informatice de gestiune; întocmirea şi prezentarea declaraţiilor fiscale; elaborarea analizelor financiar-contabile pe diferite trepte ierarhice ale procesului decizional vizând obiective majore cum sunt: maximizarea profitului, managementul strategic, raportul cost-beneficiu, proiecte industriale şi investiţionale, studii de prefezabilitate şi fezabilitate, audit şi control financiar-contabil, implementarea de standarde naţionale şi internaţionale de contabilitate şi fundamentarea financiar-contabilă a deciziilor de externalizare a unor compartimente şi servicii (outsourcing) de la agentul economic.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
[IF

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice

Misiunea Facultăţii este de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare procesului de educaţie şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă, integrate în circuitul european şi mondial pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Scopul este de a-şi însuşi standardele europene de educaţie academică, ca fundament al formării unor profesionişti capabili să răspundă provocărilor integrării europene şi globalizării economice şi de a asocia educaţia cu cercetarea ştiinţifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de înaltă competenţă.
Bd. General Praporgescu, nr. 22

Informatii despre Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Str. Ion Ghica, nr. 13, cod 030045
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer