Contabilitate Managerială şi Audit Contabil

Despre program

Programul de studii universitare de master Contabilitate Managerială şi Audit Contabil demonstrează reale posibilităţi de desfăşurare prezentând certitudini privind formarea unor specialişti de o calificare corespunzătoare, apţi de a-şi desfăşura activitatea în domeniul economic, atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, în societăţi autohtone, mixte sau străine sau în instituţii publice. Obiectivul general al programului Contabilitate Managerială şi Audit Contabil este de a forma specialişti în domeniul contabilităţii şi al auditului care: – să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională; – să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului; – să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. Obiectivele specifice ale programului Contabilitate Managerială şi Audit Contabil urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe profesionale: – pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional pe piaţa forţei de muncă, în direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii, care să îndeplinească următoarele standarde minimale: • soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale; • realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară; • elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. – îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de care dispune în prezent Facultatea de Ştiinte Economice în pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniul contabilităţii; – reconsiderarea periodică a nomenclatorului de discipline din planul de învăţământ al specializării pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei în vigoare şi nevoilor reale a entităţilor economice.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer