Contabilitate, auditul și gestiunea afacerilor

Despre program

Misiunea programului de master Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor este formarea de specialişti, cu competenţe fundamentale generale în domeniul Contabilitate, cu abilităţi în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permiţându-le să dobândească atât cunoştinţe fundamentale, cât şi competenţe tehnice. Funcţiile contabilului se multiplică într-o organizaţie în condiţiile complexificării mediului de afaceri şi ale exigenţelor dezvoltării durabile, cuprinzând detectarea oportunităţilor, analiza riscului, furnizarea de informaţii pentru luarea deciziilor, măsurarea şi gestionarea performanţei, optimizarea contabilă şi fiscală. Scopul programului este şi de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiintifică ale absolvenţilor ciclului II al studiilor universitare, inclusiv în vederea accederii lor la studiile doctorale în domeniul Contabilitate. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată, prin competenţele generale şi de specialitate oferite prin disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ, se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi, respectiv, cerinţele pieţei forţei de muncă şi se raportează la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesionale.

Absolvenţii programului de studii universitare de master CAGA trebuie să fie capabili:

– să înţeleagă şi să aplice reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, a reglementărilor din domeniul fiscal şi a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul entităţilor economice;

– să analizeze, să sintetizeze şi să utilizeze informaţiile financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în entităţile economice;

– să elaboreze, să analizeze şi să dezvolte strategii şi politici contabile la nivelul întreprinderilor individuale, societăţilor de grup şi a entităţilor publice;

– să cunoască, să înţeleagă şi să aplice normelor minimale de audit şi Standardele Internaţionale de Audit;

– să planifice, organizeze, coordoneze şi controleze activitatea contabilă în cadrul entităţilor economice.

– să lucreze în echipe profesionale, să-şi asume responsabilităţi specifice în domeniul economic şi să le ducă la îndeplinire;

– să evalueze nevoia de continuare a formării profesionale, diagnoza şi autocontrolul învăţării;

– să fundamenteze şi să asume strategii economice, în condiţii de responsabilitate şi autonomie.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode contabi le si financiare de gestiune a afacerilor
 • Piete financiare internationale
 • Normalizarea contabila conform IFRS
 • Fisca litatea intreprinderilor
 • Comunicare interculturala in limba engleza
 • Guvernanta corporativa
 • Analiza financiara aprofundata
 • Contabilitate financiara aprofundata
 • Metode moderne de calculatie a costurilor
 • Expertiza contabi la judiciara si consultanta fiscala
 • Practica
 • Standarde Internationale de Audit
 • Informatica de gestiune
 • Fuziuni
 • achizitii si lichidari de lntreprinderi
 • Standarde Internationale de Contabilitate Publica
 • Drept
 • Practici si optiuni contabile la nivelul grupurilor de societati
 • Diagnostic financiar si evaluarea lntreprinderii
 • Instrumente financiare conform
 • Doctrina si deontologie profesionala
 • Audit public intern
 • Contabilitate creativa
 • Proiecte de cercetare pentru elaborarea disertatiei

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer