Despre program

Masterul Comunicare – jurnalism sportiv este o specializare ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european. Programul de masterat este proiectat pentru a fi o specializare pentru absolvenții studiilor de licenţă ai facultăţilor de educaţie fizică şi sport, ştiinţe socio-umane, dar şi ai altor specializări care doresc să-şi continue activitatea în domeniul jurnalismului sportiv şi/sau departamentelor de comunicare aparţinând structurilor sportive. În contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, programul de studii de master Comunicare-jurnalism sportiv, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Obiectivul general al programului de studii Comunicare – Jurnalism sportiv este de a asigura pregătirea teoretică şi practică de bază şi de a forma specialişti în jurnalism sportiv şi comunicare sportivă. Obiectivele specifice ale programului de studii Comunicare – Jurnalism sportiv urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe profesionale: Promovarea jurnalistică a evenimentelor sportive; Utilizarea deontologică a mass-media în promovarea sportului; Identificarea surselor de informare sportivă şi gestionarea acestora cu profesionalism; Producţia unei pagini / secţiuni tematice pentru o publicaţie / pagină web sau emisiune sportivă; Utilizarea adecvată a instrumentelor, metodelor şi tehnicilor specifice diferitelor genuri de jurnalism sportiv; Definirea şi prezentarea adecvată a mecanismelor de influenţare reciprocă între sport şi mass-media; Utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de colectare a informaţiei destinate unei audienţe sportive; Utilizarea conform normelor profesionale a limbajului jurnalistic şi a cunoştinelor elementare, de detaliu şi de specialitate despre sport în producţia unei pagini tematice / secţiuni pentru o publicaţie sau emisiune sportivă; Identificarea genurilor jurnalismului sportiv (presa scrisă, radioul, televiziunea, publicaţiile on-line) şi înţelegerea difenţelor dintre ele; Interpretarea şi explicarea interdisciplinară a evenimentelor sportive contemporane, cu mijloacele oferite de discipline complementare jurnalismului sportiv (ştiinţa sportului, sociologia sportului, psihologia sportului, filosofia sportului, mangementul sportului, marketing sportiv ş.a.); Explicarea adaptării pieţei mass-media la specificul audienţei sportive din perspectiva rolului jucat de jurnalismul sportiv în succesul comercial al mass-media; Explicarea, interpretarea şi prezentarea unui eveniment sportiv cu ajutorul cunoştinţelor elementare, de detaliu şi de specialitate despre sportul din care face parte evenimentul; Elaborarea unor obiective redacţionale în concordanţă cu profilul publicului ţintă şi transpunerea lor în sarcini redacţionale adecvate pentru realizatorii unei publicaţii sau emisiuni sportive; Prezentarea/comentarea unui eveniment sportiv cu ajutorul mijloacelor/formatelor oferite de genurile jurnalismului sportiv (relatarea, reportajul, ştirea, comentariul, editorialul etc.); Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice în redactarea scrisă, transmiterea prin radio, televiziune sau on-line a unor informaţii sportive; Identificarea constrângerilor la care sunt supuse organizaţiile mass-media atunci când acţionează pe piaţa sportivă; Identificarea şi înţelegerea diferenţelor dintre informaţiile sportive oficiale şi cele neoficiale, dintre sursele oficiale şi cele neoficiale de informare; Stabilirea şi identificarea responsabilităţilor şi rolurilor principale dintr-un departament de ştiri sportive (redactor sportiv, reporter sportiv, freelancer) în realizarea unei publicaţii sau emisiuni sportive şi dintr-un departament de comunicare sportivă (purtător de cuvânt, ofiţer de presă); Gestionarea reprizelor de jurnalism înainte de evenimentul sportiv sau după eveniment; Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene în jurnalismul sportiv şi comunicare sportivă; Identificarea şi utlizarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea diferitelor maniere în care violenţa se poate institui în sport; Aplicarea contextualizată la diferite evenimente sportive a criteriilor, metodelor şi modelelor standard de evaluare folosite în mangementul informaţiilor; Evaluarea unei structuri de rubrică sportivă / grile de program pentru o emisiune sportivă în funcţie de conceptele de bază privind integrarea unui produs într-o structură de pachet informaţional; Identificarea gradului de parţialitate şi imparţialitate a unui produs de jurnalism sportiv, indiferent de genul din care provine, cu ajutorul unor indicatori relevanţi; Elaboarea unor proiecte de investigaţie, analiză şi prezentare jurnalistică a evenimentelor sportive; Dezvoltarea de competenţe în organizarea de conferinţe de presă în care să fie promovate evenimentele sportive în care mass-media este partener; Elaborarea unor portofolii de analiză pentru evenimente din sporturi diferite; Realizarea şi prezentarea unei publicaţii sau emisiuni sportive; Realizarea unei agende de lucru sau a unei planificări în avans pentru comunicarea unui eveniment sportiv; Dezvoltarea de competenţe în redactarea / emiterea şi evaluarea unor comunicate de presă care să promoveze evenimentele sportive; Dezvoltarea unor cunoştinţe, abilităţi de gestionare comunicaţională a unei situaţii de criză intervenite în funcţionarea unei organizaţii sportive.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Pitesti

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Incepând cu anul 1991 s-a reînfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

După terminarea studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor primi:

 • Diploma de licenţiat în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400 locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal, volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire musculară (fitness);
 • sală de gimnastică artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare modernă;
 • bibliotecă de specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova, Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

Pitești Str. Gh. Doja, nr. 41, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer