Despre program

Programul de studii masterale urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în comunicare managerială şi resurse umane, făcând parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a . Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.

Printre obiectivele principale ale acestui program se numără dezvoltarea aptitudinilor de investigaţie şi suport, de consultanţă, cât şi consilierea, conducerea şi controlul resurselor umane.

Un alt punct important îl reprezintă crearea de abilităţi în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul comunicării manageriale şi al resurselor umane. Este necesară şi familiarizarea masteranzilor cu realităţile mediului intern al organizaţiilor (structuri, mod de funcţionare şi de conducere, distribuirea sarcinilor şi competenţelor, politica de personal etc.), prin cercetări individuale sau de grup, sub coordonarea cadrelor didactice.

Preocuparea constantă pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii, cât şi încurajarea schimbului deschis de idei şi experienţe în cadrul tuturor activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, reprezintă esenţă acestui program masteral.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Management strategic al resurselor umane: diagnoza organizaţională
 • Relaţii publice şi elaborarea documentelor oficiale
 • Managementul personalului
 • Comunicare în afaceri
 • Managementul comunicării de criză
 • Management strategic al resurselor umane: schimbarea organizaţională
 • Comunicare managerială
 • Evaluarea în managementul resurselor umane
 • Tehnici de arhivare a documentelor
 • Leadership şi managementul organizaţional
 • Managementul relaţiilor publice şi a comunicării instituţionale
 • Cultură organizaţională
 • Introducere în psihodiagnoză
 • Managementul informaţiei în organizaţie
 • Tehnici de negociere
 • Metode şi tehnici avansate în psihodiagnoză
 • Sănătate organizaţională
 • Politici ocupaţionale în ue

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Arad, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, 310086

Informatii despre Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut Universitate
privat
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
neincredere
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer