Despre program

 În concordanţă cu coordonatele generale ale strategiei educaţionale asumate de către universitate, programul Comunicare în afaceri îşi propune ca misiune specializarea cursanţilor în domeniul comunicării economice printr-o pregătire sistematică şi riguroasă în domeniul metodelor şi tehnicilor de comunicare, tradiţionale şi moderne, pentru o mai bună adaptare la piaţa muncii.

Această misiune este îndeplinită prin obiective şi acţiuni asumate pe cel puţin două direcţii bine definite:

• În plan didactic, misiunea programului de masterat Comunicare în afaceri vizează dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare în vederea însuşirii şi transpunerii în practică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de comunicare.

• În planul cercetării, programul de masterat urmăreşte: (i) implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin dezvoltarea componentei interdisciplinare şi aplicative şi (ii) formarea de parteneriate cu reprezentanţi ai mediului de afaceri în domeniul cercetării. Obiectivele fundamentale ale programului sunt următoarele:

• Formarea analiştilor şi relaţioniştilor specializaţi în comunicarea economică;

• Dobândirea de către masteranzi a abilităţilor şi competenţelor în comunicarea economică şi în manevrarea informaţiilor economice, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale;

• Alegerea celor mai adecvate contexte comunicaţionale care decurg din situaţiile caracteristice mediului actual de afaceri;

• Însuşirea şi folosirea corectă atât a limbajului economic, cât şi a principiilor economice fundamentale, pentru îmbunătăţirea clarităţii mesajelor economice;

• Familiarizarea cursanţilor cu metodele şi tehnicile de comunicare (tradiţionale şi moderne), pentru o adaptare mai rapidă şi mai eficientă la exigenţele pieţei;

• Pregatirea cusanţilor pentru evaluarea eficientă a resurselor umane;

• Deprinderea corectă atât a tehnicilor de gestiune a carierei (CV, scrisoare de intenţie, tipuri de aplicaţii, etc.), cât şi a celor privind formarea şi dezvoltarea personalităţii ştiinţifice (comunicarea ştiinţifică, referatul, disertaţia, eseul, etc.).

 

În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de programul de studii de masterat Comunicare în afaceri se utilizează instrumente precum:

• planuri de învăţământ şi programe analitice adaptate cerinţelor şi exigenţelor din domeniul universitar european şi internaţional;

• rapoarte de evaluare a calităţii personalului didactic;

• portofolii ale profesorilor/ studenţilor;

• chestionare completate de către studenţi;

• stagii de practică în companii multinaţionale;

• burse de studiu în universităţi europene şi internaţionale.

Domeniu de licenta/master
Economie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Comunicare și limbaj economic
 • Strategii de comunicare mass-media
 • Economie antreprenorială
 • Tipologii ale succesului și eșecului în afaceri
 • Comunicare antreprenorială
 • Concurența și funcționalitatea piețelor
 • Tehnici de comunicare
 • Metodologia proiectelor de afaceri
 • Publicitate
 • Comunicare în rețele organizate
 • Deontologia comunicării
 • Comunicare și cultură organizațională
 • Strategii de negociere în afaceri
 • Comunicare non-verbală
 • Etică și integritate academică
 • Seminar științific
 • Practică de specialitate
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Bucuresti

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată

FAETA este una dintre cele mai prestigioase facultăți cu profil Economics din Europa, fiind alături de London School of Economics unul dintre puținele medii universitare unde se pot deprinde competențe economice integrate, complexe, în urma studiului unor discipline de structură și rezistență în formarea oricărui economist – Filosofia științei economice, Doctrine economice clasice și contemporane (disciplină solicitată spre introducere de studenții tuturor universităților americane din Ivy League, precum Harvard, Stanford, MIT), Microeconomie, Macroeconomie, Economia României, Economie Europeană, Economie publică, Economia Muncii, Teorii și modele ale concurenței. Aceste discipline sunt indispensabile interpretării corecte a fenomenelor economice și de adaptare a celor mai bune soluții la provocările continue ale economiei.

Studenții FAETA au la dispoziție, pe lângă acest trunchi curricular de science, și o atractivă ofertă de business, formată din discipline de comunicare economică susținute de intense colaborări cu mediul de afaceri – Comunicare corporativă, Deontologia comunicării, Comunicare financiar bancară, Comunicare și cultură organizațională. Aceste discipline moderne, interactive și aplicate pe piața forței de muncă vin în completare la componenta teoretică de science.

FAETA şi-a câştigat prestigiul de a fi contribuit semnificativ la clasificarea Academiei de Studii Economice Bucureşti în prima linie a învăţământului universitar din România. Mai mult, facultatea noastră este singura clasată în clasa A a domeniului Economie (Economics), i.e. al fundamentelor ştiinţelor economice şi are exclusivitate naţională a studiilor doctorale corespunzătoare.

Vă așteptăm într-o nouă promoție de elită a învățământului universitar economic!

Calea Dorobanţi, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, cod 010961

Informatii despre Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Cladirea Ion N. Angelescu, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti - cod 010374
Informații de acreditare și contact pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer