Despre program

Misiunea programului de studii de licență Chimie medicală este didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind urmărită formarea de specialişti în domeniul Chimiei, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul instituţiilor publice, companiilor private, unităţilor de cercetare ştiinţifică şi ca liberi practicieni, dezvoltând afaceri proprii.

Chimia este un domeniu ştiinţific interdisciplinar, care presupune formarea de competenţe în domeniul ştiinţelor fundamentale (științe exacte şi științe ale naturii) și în cel tehnico-aplicativ, al reglementărilor legislative şi al standardelor de calitate. Chimia medicală aduce o stimulare mai mare deoarece leagă mai multe discipline științifice și permite colaborarea cu oameni de știință din diverse domenii. Absolvenții programului de studii universitare Chimie medicală vor lucra în echipe interdisciplinare și vor fi capabili să folosească tehnici analitice pentru a sintetiza și testa noi produse farmaceutice și pentru a dezvolta mijloacele cele mai rentabile și mai ecologice de producție.

Misiunea programului, planul de învăţământ şi strategia de cercetare asigură absolvenţilor programului de studii de licenţă Chimie medicală, competenţe şi calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – RNCIS şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Fenomene electromagnetice și optice
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Chimie generală
 • Chimie analitică- calitativă
 • Educație fizică
 • Limba străină (opțional)
 • Securitatea și sănătatea în muncă (facultativ)
 • Algebră liniară și geometrie analitică
 • Anatomia și fiziologia omului
 • Chimie analitică- cantitativă
 • Bazele chimiei organice
 • Educație fizică
 • Fizică moleculară și căldură (opțional)
 • Fizică atomică și nucleară (opțional)
 • Limba străină (opțional)
 • Teoria cunoașterii științifice (facultativ)
 • Chimia nemetalelor
 • Chimie organică- funcțiuni simple
 • Structura și proprietățile moleculelor
 • Analiză instrumentală
 • Cinetică chimică și farmacocinetică
 • Educație fizică
 • Limba străină (opțional)
 • Redactare și comunicare științifică și profesională (facultativ)
 • Chimie organică- funcțiuni mixte și compuși heterolotici
 • Termodinamica chimică
 • Chimia metalelor Metode avansate de analiză în chimia medicală
 • Practică de specialitate
 • Biochimie și toxicologie (opțional)
 • Biologie celulară (opțional)
 • Limba străină (opțional)
 • Educație fizică (facultativ)
 • Chimie verde în industria medicală și farmaceutică (facultativ)
 • Biochimie clinică
 • Chimia medicamentelor: relația structură- activitate biologică
 • Imunologie
 • Farmacologie
 • Analize și teste clinice (opțional)
 • Electrochimie cu aplicații în medicină (opțional)
 • Compuși anorganici înn chimioterapie (opțional)
 • Coloizi cu aplicații biomedicale (opțional)
 • Aplicații chemotermice în chimia medicală (facultativ)
 • Chimia coordinativă cu aplicații în medicină
 • Managementul calității înn laboratorul de analize medicale
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Imunochimie (opțional)
 • Tehnologii farmaceutice (opțional)
 • Chimie medicală computațională și structurală (opțional)
 • Biocataliză (opțional)
 • Compuși naturali biologic activi (opțional)
 • Bio- și nano- materiale (opțional)
 • Susținerea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Constanta

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a fost înfiinţată în anul universitar 1999-2000, prin reorganizarea Facultăților de Inginerie și Științele Naturii (HG 866 publicata in MOR nr.528/28.10 1999). Misiunea facultăţiise susţine, în principal, pe următoarele obiective specifice: · Formarea universitară a specialiştilor în domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti, având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, managerială şi complementară, respectiv deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru învațământ şi producție, dar şi pentru accesul la continuarea studiilor prin masterat. · Extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniile prezentate prin masterate. În contextul alinierii României la legislația europeană, în domeniul asigurării calității, este necesară completarea cunoștințelor absolvenților cu tehnicile moderne de analiză care se aplică pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum și a mediului. Masteratul existent asigură competențe suplimentare în domenii precum chimia alimentară, chimia mediului și managementul deșeurilor. · Desfăşurarea unui program de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, specifică domeniului chimie şi celor conexe, compatibile cu cerinţele şi necesităţile contemporane, folosind întregul potenţial creator al cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor. Cadrele didactice implicate în procesul de învăţămant colaborează activ cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate. Această colaborare s-a concretizat prin apariţia unor publicaţii în reviste de specialitate, prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, la școli de vară precum ASI NATO şi prin mobilități individuale de tip Socrates Erasmus. Mai mult de 60% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare. Absolvenţii din domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti se integrează, în general, rapid pe piața muncii datorită colaborării strânse dintre cadrele didactice și unități cu activitate în domeniu, care susțin desfășurarea practicii de specialitate prin accesul direct în zona de producție.
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1

Informatii despre Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Universității nr.1
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Ovidius" din Constanţa
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer